SUNDAY MORNING

Good morning Sunday ❤ We took it very easy this morning, ate a late breakfast and watched Friends until 12. I still have Friends on in the background hehe, but I started to get this day going anyway. It’s a quite gray and rainy Sunday, but I’m still thinking I want to go for a long walk and we’ll also go out for a little photoshoot for @lifestylefinn. Have you checked out our profile yet? Our next steps are start building a website and maybe start a blog for @lifestylefinn. Follow us on Instagram and stay tuned for more things to come 😉

//God morgon söndag ❤ Vi tog det väldigt lugnt i morse, åt morgonmål sent och tittade på Friends till kl. 12. Jag har fortfarande Friends på i bakgrunden hehe, men jag började få igång dagen ändå. Det är en ganska grå och regning söndag, men jag tror ändå jag vill gå på en lång promenad och vi ska även ut för en lite photoshoot för @lifestylefinn. Har ni kollat in vår nya profil ännu? Våra följade steg är att börja bygga upp en hemsida och kanske börja en blogg för @lifestylefinn. Följ oss på Instagram och stay tuned för vad som kommer näst 😉

Now that summer is almost over it’s time to get some of the routines back. Tonight we’ll go and do our grocery shopping for next week – usually we think out a few meals that we will make and then we always have a few standard things that we buy. We try to shop once a week only and we try to shop smart so we don’t have to throw away any food. The only thing we always run out of mid-week is oatmilk haha. Next week it’s also time to get my gym membership back and start going to the gym, finally! Then there’s an exam for work I have to start reading for and I’ve been postponing it now for two months hehe. But I didn’t want to spend my summer reading finance or something so now it’s time to get that done. I’ll try and make myself a reading plan and focus on studying for the next two weeks. I have to do this so I can get it off my mind and return all thousand books haha.

//Nu när sommaren är nästan slut är det dags att få vissa rutiner tillbaka. Ikväll ska vi gå och köpa mat för nästa vecka – vi brukar oftast tänka ut några maträtter som vi ska laga och sen har vi alltid vissa basgrejer vi köper. Vi försöker handla en gång i veckan och vi försöker handla smart så vi inte behöver slänga bort mat. Det enda som alltid tar slut mitt i veckan är havremjölk haha. Nästa vecka är det också dags att ta gym medlemskapet tillbaka och börja gå på gym, äntligen! Sen är det en tent för jobbet jag måste börja läsa på och jag har skjutit upp det nu i två månader hehe. Men jag ville inte sitta hela sommaren och läsa finance eller något så nu är det dags att få det gjort. Jag ska försöka göra upp en läsplan och fokusera på studerandet de kommande två veckorna. Jag måste göra detta så jag kan få det ur tankarna och lämna tillbaka alla tusen böcker haha.

Tonight we have the sauna in our building booked and that will be the perfect way to finish this week. Hope you have had a good weekend and are ready for next week and September ❤

//Ikväll har vi bastun i vårt hus reserverad och det blir ett perfekt sätt att avsluta denna vecka. Hoppas ni har haft en bra helg och är redo för nästa vecka och september ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: