ALL THE BIRTHDAYS

A few snaps from all the birthdays this weekend. We decided to go and take over my parent’s house already on Friday since my parents were in Hanko. Sometimes it’s so nice to go and hang out there as if it was where we live haha. Instead of trying to do loads on the night, we just made pizza, Tom watched a film for a little while and I was reading, then just went to bed early. So early that we got up around 7am on Saturday. By 12pm we had had morning coffee, done a workout and been in the sauna.

//Några bilder från veckoslutets alla födelsedagar. Vi bestämde oss för att ta över mina föräldrars hus redan på fredag då mina föräldrar var i Hangö. Ibland är det så trevligt att vara där som om vi bodde där haha. Istället för att försöka göra en massa på kvällen, lagade vi bara pizza, Tom kollade på en film en stund och jag läste, sen gick vi och la oss tidigt. Så tidigt att vi steg upp kring 7 på lördagmorgon. Innan 12 på dagen hade vi hunnit dricka morgonkaffe, träna och gå i bastun.

Then we had a friend’s 30tyh birthday party that started in the afternoon. It was supposed to be a garden party by the sea, but since the weather wasn’t on our side, the party moved into this old barn. It was decorated really cool and as soon as the day cleared up a little bit we played some fun games and the three best got medals. The night was a success and at the end of it we drove back to my parents house.

//Sen hade vi en kompis 30- års fest som började på eftermiddagen. Det var meningen att det skulle vara en utefest vid havet, men då vädret inte var på vår sida, flyttade festen inomhus till denna gamla lada. Den hade gjorts om så snyggt och så fort dagen klarnade lite spelade vi roliga spel och de tre bästa fick medaljer. Kvällen var lyckad och mot slutet av kvällen körde vi tillbaka till mina föräldrar.

Waking up to this view is top top top! Our birthday, mothers-/fathersday tradition has for a very long time been to bake croissants for breakfast. They come out of a can and you just roll them an bake them in the oven. So good! It was my dad’s birthday and we stayed here all Sunday.

//Att vakna till denna utsikt är top top top! Vår födelsedags, mors-/farsdagstradition har väldigt länge redan varit att baka croissanter till morgonmål. De kommer ur en burk och du bara rullar dem och bakar i ugnen. Så goda! Det var min pappas födelsedag och vi stannade här hela söndagen.

The coolest guy. The butterfly looks like it’s out on a walk haha : D

//Dagens coolaste typ. Fjärilen ser ut som om den skulle vara ute på promenad haha : D

For dinner my dad barbequed a salmon and I had made him a birthday cake with meringue, cream and fresh Finnish summer berries. Next week we will have another little birthday celebration when my sister is in Finland too. I think it will be a really nice summer day in the city. ❤

//Till middag grillade pappa lax och jag hade lagat en födelsedagstårta med maräng, grädde och färska finska sommarbär. Nästa vecka ska vi fira lite lite till när min syster är i Finland också. Jag tror det kommer bli en riktigt trevlig sommardag i stan. ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: