WHAT HAPPENED IN HANKO?

Heyy, hope you are alright ❤ Yesterday was a struggle, I was so tired and the day was so busy and all I wanted was for it to be the 6th of August when my holiday starts. Today I’m anyway back with new energy and a short reacap of our weekend here. So it was the regatta weekend in Hanko and we drove there already on Thursday. We were three girls and one of my friends had to take photos of a restaurant’s menu + drinkings so we tagged along to be the ‘people casually eating’ in the photos haha. Obviously we needed food for the photos which meant it had to be eaten too. After the meal we went to check out HSF and ended up staying until it closed. Oops.

//Hej, hoppas ni har det bra ❤ Gårdagen var riktigt tung, jag var så trött och det var så bråttom hela dagen och allt ja önskade var att det skulle vara den 6e augusti då mitt sommarlov börjar. Idag är jag ändå tillbaka med ny energi och en kort recap på veckoslutet här. Så det var regatta veckoslutet i Hangö och vi körde dit redan på torsdag. Vi var tre tjejer och en av mina kompisar skulle fota menyn + drinkarna på en restaurang så vi hakade på för att vara ‘kunderna’ i bilderna haha. Vi måste ju ha mat för fotona vilket betyde att det måste ätas upp också. Efter middagen gick vi till HSF och det slutade med att vi stannade tills det stängde. Ups.

On Friday we all worked in the day and in the afternoon our fourth friend arrived. We made a simple rice & chickpea (chicken for the others) dinner before heading out – again we ended up at HSF and stayed until closing time. Bars closing at 2am might just be the best thing that has happened because those three hours of extra sleep and drinks make such a big difference to the next day. Even if we were dancing on the tables and had so much fun, we were all feeling great the next morning.

//På fredagen jobbade vi alla på dagen och på eftermiddagen anlände vår fjärde kompis. Vi gjorde en enkel ris & kikärter (höna för dom andra) till middag innan vi utgång – igen slutade det med att vi var på HSF tills de stängde. Att barer stänger kl. 2 är kanske det bästa som hänt för dom tre timmarna av extra sömn och inga drinks gör världens skillnad nästa dag. Även om vi dansade på borden och hade den roligaste kvällen, mådde vi alla toppen följande dag.

Saturday was pouring rain so there wasn’t much we could do. In the afternoon two more friends arrived and our apartment looked like six girls were staying there – clothes, makeup and everything everywhere and clothes in each others bags etc. ;D We stayed in the apartment until the evening and then decided to go to this friend of a friend of a friend’s boat haha. I didn’t have a clue of who the people here were, but one of our friends knew someone on the boat. After this we walked around the harbour trying to decide where to go and went to a few different places.

//På lördag ösregnade det så det fanns inte mycket vi kunde göra. På eftermiddagen anlände två kompisar till och lägenheten såg också ut som att sex tjejer var på plats – kläder, smink och allt överallt och kläder i varandras väskor osv. ;D Vi stannade i lägenheten till kvällen och bestämde oss sedan för att gå till en kompis kompis kompis båt haha. Jag har ingen aning om vilka dom på båten var, men en av våra kompisar visste någon på båten. Efter det här gick vi omkring i hamnen och försökte bestämma oss för vart vi skulle gå och gick till några olika ställen.

In the end we stayed here for probably the longest until we got totally rained down. My shoes might still be wet from this night haha. At the time there was absolutely nothing else we could do than run back in the rain. Once we got back we didn’t go out again – insted just ate hotdogs and then went to bed.

//Till slut stannade vi här kanske längst tills vi blev helt nedregnade. Mina skor är säkert ännu blöta från den här kvällen haha. Just då fanns det inget annat vi kunde göra än att springa tillbaka hem i regnet. Då vi en gång hade kommit tillbaka gick vi inte ut igen – istället åt vi hotdogs och la oss sen.

On Sunday when I got home I felt like going crazy on a sushi order – could easily have eaten more than we had here. Another great weekend behind now and I think we’ll take it pretty easy for the next month. No party weekends planned, just some bbq’s, family weekends and hanging out with friends. One more month to go until my holiday so the weather has time to get better for that too 😉

//På söndag då jag kom hem kände jag för att go grazy på en sushibeställning – skulle lätt ha ätit mer än vi hade här. Ett till toppenveckoslut bakom och nu tror jag vi tar det ganska lugnt den kommande månaden. Inga fester planerade, bara grill”fester”, familjeveckoslut och hänga med vänner. En månad kvar till semstern så vädret hinner bli bättre för det också 😉

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: