AWAY FROM THE CITY

Good morning, hope the week has started well even if many just celebrated Midsummer for half a week haha. Always after a longer weekend it feels so slow to get back into work mode and I’m so grateful that we can be working from home. To be honest, I hope this can continue all summer. Usually it feels like I’m missing out on summer when I’m at the office all days and it’s been a few years since a summer felt this relaxed for me.

//God morgon, hoppas veckan har startat bra även om många firat midsommar i en halv vecka haha. Det känns alltid så segt att komma in i jobbmodet efter en lång helg och jag är så tacksam för att vi kan jobba hemifrån. Ärligt talat så hoppas jag det här fortsätter gela sommaren. Det brukar kännas som om man missar sommaren då man är på kontoret hela dagarna och det är några år sedan jag hade en riktigt avslappnande sommar.

The summer feels like it used to back when I didn’t have a full time job and right now everything feels so easy and good. Except for our apartment that feels like a sauna every night haha. That is also one reason to why it’s nice to get away when we can. Especially now that nothing is holding us here five days a week.

//Sommaren känns som den brukade då när jag inte hade ett heltidsjobb och just nu känns allt så lätt och bra. Förutom vår lägenhet sim känns som en bastu varje natt haha. Det är också en av orsakerna till att vi vill komma iväg då vi kan. Speciellt nu när inget tvingar oss till att vara här fem dagar i veckan.

After spending some time at my parents’ place and in Hanko, we kind of got excited to look for houses. Unil now we have been so sure we want to buy an apartment in the city, but on days like these a garden would be so amazing! I mean, we’re nowhere near buying anything right now, but it’s fun to look around. Knowing us our minds will change everytime we have a different experience when visiting someone in an apartment, semi-detached house, own house, small cottage, you name it haha.

//Efter att ha spenderat några dagar hos mina föräldrar och i Hangö, blev vi typ lite intresserade av att kolla på hus. Hittills har vi varit så säkra på att vi vill köpa en lägenhet i stan, men dagar som dessa skulle en egen gård vara helt toppen! Vi är ju alltså inte ens nära på att köpa något ännu, men det är roligt att kolla runt. Känner man oss rätt så kommer vår åsikt ändra varje gång vi upplever någons lägenhet, radhus, egnahemshus, liten stuga, vad som helst haha.

Now it’s time to start working once again (hoping for another relaxed day) and maybe we’ll go down to the beach again later for an evening dip. Has the sea water even used to been this warm in June?

//Nu är det dags att börja jobba igen (hoppas på en till lugn dag) och kanske vi går till stranden igen senare för ett kvällsdopp. Har havsvattnet ens brukat vara såhär varmt i juni?

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: