SUMMER WEEKEND SNAPS

What a Monday, I’m so glad I felt rested this morning because the whole work day was so busy. Now I’m so tired because I have not had a second of relax until now. We ares sitting on the balcony watching Netflix – we basically live on our balcony now in the summer except for when we sleep. How did we btw get halfway through June already? At least we have tried to not stress too much about keeping the flat clean or all that and instead be out in the sun as much as possible. The summer is such a short time and we wait for it the whole year so we don’t want to miss a second of taking it in! Last weekend was perfect and here’s a mix of snaps from it.

//Vilken måndag, jag är så glad att jag var utvilad imorse för det var så bråttom hela jobbdagen. Nu är jag så trött för jag har inte haft en sekund av lugn förrän nu. Vi sitter på balkongen och kollar på Netflix – vi bor i praktiken på balkongen nu på sommaren utom då vi sover. Hur kom vi förresten halvvägs genom juni redan? Åtminstone hae vi försökt att inte stressa om att hålla lägenheten städig och allt det där utan istället varit ute i solen så mycket som möjligt. Sommaren varar en så kort tid och vi väntar hela året på det så vi vill inte missa en sekund av att njuta fullt ut! Förra helgen var perfekt och här kommer en mix av bilder från det.

Our favorite Ale had her birthday on Saturday and we had organized a little surprise birthday for her. We went to Löyly – I had never been to the saunas there before. The day was so nice and summery like the past weeks have been.

//Vår favorit Ale fyllde år på lördagen och vi hade ordnat en liten överrasknings födelsedag. Vi for till Löyly – jag hade aldrig varit där och badat bastu innan. Dagen var så trevlig och somrig så som de senaste veckorna varit.

I can’t believe we went swimming like it was nothing. The thermometer showed 17C but I don’t know if it actually can have been that ”warm”? After two hours of hanging out in the sun, the saunas and swimming we all had burgers here.

//Jag kan inte tro att vi simmade här som om det inte var något. Termometern visade 17C men ja vet inte om det faktiskt kan ha varit så ”varmt”? Efter två timmar av njutandet i solen, badande i bastun och havet åt vi alla burgare här.

After dinner the whole table was in the shade so we had to change places. We sent a few of the boys to the shop to get us a few drinks and got back out in the sun on the rocks in Eira. Summerevenings might just be the best ever and a good summernight is something that always becomes a summer memory.

//Efter middagen var hela bordet i skuggan så vi måste flytta på oss. Vi skickade iväg några av killarna till butiken för att köpa några drickor och satt oss i solen på klipporna i Eira. Sommarkvällar är kanske de bästa någonsin och en bra sommarkväll är något som alltid blir ett sommarminne.

On Saturday it was also exactly four years ago since this guy right here moved to Finland. I keep thinking of what has happened in the past four years and all the fun things we’ve done and can’t even imagine what will happen in the next four!

//På lördag var det också exakt fyra år sen den här killen här flyttade till Finland. Jag tänker på hur mycket som hänt under de senaste fyra pren och alla roliga saker vi gjort och kan inte ens föreställa mid vad som kommer hända under de följande fyra!

On Sunday I took the bike over to Lauttsaari to go hang out with Ale a little bit more, hehe.

//På söndag tog jag cykeln till Drumsö för att chilla med Ale lite till, hehe.

We sat out here all day and had I don’t even know how many dips in the sea.

//Vi satt här hela dagen och jag vet inte hur många dopp i havet vi tog.

Ale made me this ice coffee with a little bit of coffee, oat milk, frozen banana and vanilla. YUM! Perfect, perfect summer! Fingers crossed it will stay like this. Tomorrow we pack our bags and leave the city for the rest of the week. Now – sleep since I’m guessing work tomorrow will be just as hectic. Goodnight!

//Ale lagade åt mig den här iskaffen med lite kaffe, havremjölk, fryst banan och vanilj. MUMS! Perfekt, perfekt sommar! Håller tummarna för att det hålls såhär. Imorgon packar vi väskorna och lämnar stan för resten av veckan. Nu – sova för jag gissar att jobbdagen imorgon kommer bli precis lika hektisk. Godnatt!

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: