ANOTHER HANKO STORY

Good morning, halfway through the week yaayy! Yesterday’s post was not the easy-going, positive and happy ”diary-style”that I usuallly post. It felt though like before I can go back to that, this had to be addressed here too. Everyone chooses how they use they’re social channels and I want to keep them as I am most times; not too serious. I anyway want to and will in the future brung up important topics that need awareness because among all the happy content I want to spread knowledge and value.

//God morgon, halvvägs genom veckan jeeii! Gårdagens inlägg var inte den lättsamma, positiva och glada ”dagboksaktiga” som jag brukar posta. Det kändes dock som att innan jag kan återgå til det, måste detta tas upp även här. Alla får ju välja hur de vill använda sina sociala kanaler och jag vill ju för det mesta hålla det så som jag oftast är; inte för allvarligt. Jag vill ändå och kommer i framtiden ändå att ta upp viktiga ämnen som behöver uppmärksammas eftersom jag bland allt glada vill sprida även kunskap och ge värde.

Last week this time I was packing my bags to go to Hanko with the girls and we ended up having a very unexpected time there. I worked the whole Friday in Hanko and took a walk on my lunchbreak here.

//Förra veckan den här tiden packade jag mina väskor för att åka till Hango med flickorna och det slutade med att vi hade en riktigt oförväntad dag där. Jag jobbade hela fredagen i Hangö och på lunchen gick jag en promemad här.

Since restaurants had opened last week and Hangon Portti was opening on the Friday, we decided to go there for food. Plus Laura said she has to get the fries they have there haha.

//Då restaurangerna hade öppnat förra veckan och Hangö Port öppnade den fredagen, bestämde vi att äta där. Plus att Laura sa att hon måste få deras franskisar haha.

This food was magic. Yum, yum, yummm. A good salmon soup can never go wrong together with that bread! If you know, you know. 😉

//Maten var magi. Nam, nam, nammm. En god laxsoppa can inte bli fel tillsammans med det brödet! Om ni vet, så vet ni. 😉

After dinner we ended up speaking to some people at the restauant and ended up watching the sunset on this boat. This was not one of those times when you go back for a crazy boat party. This was so much more interesting, we were talking about their business as a charter yacht company in Finland, the harbour in Hanko and got just loads of interesting information. Sometimes when you end up talking to strangers it can actually turn out really cool and you learn things you would never otherwise hear about.

//Efter middagen råkade vi börja prata med några på restaurangen och det slutade med att vi satt och kollade på solnedgången på den här båten. Det var inte en av dom gångerna som mm hamnar på en galen fest på en båt. Det här var så mycket mer intressant, vi pratade om deras business som ett charter yacht företag i Finland, hamnen i Hangö och fick bara så mycket intressant information. Ibland när man hittar sig i en diskussion med okända mänskor kan det verkligen visa sig vara riktigt coolt och man lär sig sånt man annars inte skulle.

My all time favorite summer city! If we can’t travel anywhere else this summer, I’ll definitely be here supporting all local businesses and have mini holidays to Hanko!

//Min alla tiders favorit sommarstad! Om vi inte kan resa någonstans i sommar, kommer jag definitivt vara här och stöda lokala företag och mini semestra i Hangö!

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: