A BIG CUP OF COFFEE

Good morning ❤ Mid-week vibes right here and a big coffee cup in my hand. To be honest I think I enjoy the idea of morning coffee more than the actual coffee, but I still drink my two cups every morning. It’s a nice morning routine and gets the day going. At the same time I’m hoping I will respond to caffeine (can only dream about it) because this week I have felt like I could fall asleep all the time. It was on a level where my first thought when my alarm rang was “I need to google why you want to fall asleep when your alarm rings”. Then kept thinking about that while snoozing for 30 mins, but felt too tired to pick up my phone to google it. 😀 Yesterday I managed to DEEP clean our bathroom (much needed) and I have half forced myself to do some workouts anyway because I just know I feel great after – on Monday I did a long power core pilates and yesterday my bf’s online full body fitness class at StepOut. Check out their classes

//God morgon ❤ Onsdagsvibbar här och en stor kopp kaffe i handen. Ärligt sagt tror jag att jag njuter mer av tanken om morgonkaffe än själva kaffet, men jag dricker ändå mina två koppar varje morgon. Det är en trevlig morgonrutin och ett sätt att få igång dagen. Samtidigt hoppas jag att kroppen ska reagera på koffeinet (önsketänkande) för den här veckan har det kännats som att jag kan somna hela tiden. Det var på den nivån att min första tanke då klockan ringde var “jag måste googla varför man vill somna när klockan ringer”. Sen tänkte jag på det då jag snoozade i 30 min, men kände mig för trött för att ta upp telefonen för att googla det. 😀 Igår lyckades jag ta i tu med DJUPrengöring av badrummet (välbehövt) och jag har halvtvingat mig själv till att träna ändå för jag vet att jag mår så bra efteråt – på måndag gjorde jag en lång power core pilates och igår min pojkväns online full body fitness pass på StepOut. Kolla in deras träningspass.

My motivation and inspriation is back even if my energy is gone. I have so many creative ideas and want to keep developing them even if there is no clear goal or plan. That’s another thing I want to sit down to do – some sort of plans for me. We even got super excited and bought big notebooks for ideas, plans, goals. I also bought a smaller one for journaling, which I now do every day or at least try to do it every morning or whenever something pops up in my head. Let me tell you, journaling makes me feel like I don’t walk around dwelling and it’s a very nice feeling. I mean, I’ve never been the biggest worryer and just take everything as it comes and let it be, but still a hot tip for everyone. We have also got so much better at just speaking out whatever thoughts or feelings we have and right now I feel like I don’t have a worry in the world. That’s simply the effect of getting things off your mind, even if they are the smallest things.

//Min motivation och inspiration är tillbaka även om energin är borta. Jag har så många kreativa idéer och vill fortsätta utveckla dem även om det inte finns något solklart mål eller någon plan. Det är en annan grej jag vill sätta mig ner och göra – nån sorts plan för mig själv. Vi blev också så peppade så vi gick och köpte stora häften för idéer, planer, mål. Jag köpte också ett mindre för journaling, vilket jag gör nu varje dag eller försöker åtminstone göra deet varje morgon eller då något ploppar upp i tankarna. Låt mig berätta för er, journaling ger en känsla av att jag inte går omkring och ältar och det är en väldigt trevlig känsla. Jag menar, jag har aldrig varit stor på att oroa mig över saker och tar saker som de kommer och låter det sedan vara, men ändå ett hett tips för alla. Vi har också blivit så mycket bättre på att prata om vad vi tänker och känner och just nu känns det som om jag inte har den minsta orsaken till oro i världen. Det är helt enkelt en effekt av att inte gå omkring och bära på tankarna själv, även om det gäller den minsta saken.

Tomorrow I’m going to Hanko for a long weekend with a friend. Or “long weekend”, I’m still working Thu & Fri, but it will anyway be nice to get a change of scenery. As if I didn’t just get that staying at my parent’s last weekend haha, but you know. Takin every chance to work around Finland while it’s still possible and we don’t have to go to the office. Looking forward to some girl time, home cooking, long walks and a few glasses of wine on the balcony in the sun.

Imorgon ska jag till Hangö för en långhelg med en kompis. Eller “långhelg”, jag jobbar ännu tors & fre, men det blir ändå kul med lite miljöombyte. Som om jag inte fick tillräckligt av det hos mina föräldrar förra helgen haha, men ni vet. Tar varje tillfälle jag får till att jobba omkring Finland när det ännu är möjligt och vi inte måste gå till kontoret. Ser fram emot girl time, hemlagad mat, långa promenader och några glas vin på balkongen i solen.

-Carolina x

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: