SECOND HAND SHOPPING

a green breakfast

Hello! ❤ Omg, if yesterday was a good day, today was the opposite. I don’t want to hate on Tuesday, but some days even the smalles thing can irritate you to the point where things are very close to flying into a wall. Gone mad haha. That wasn’t all day though, just a few moments here and there. Is there anything more annoying than technical stuff that don’t work?! 😀

//Hej! ❤ Omg, om igår var en bra dag, så var den här dagen raka motsatsen. Jag villa inte hata på tisdagen, men vissa dagar kan även de minsta grejerna irritera en till punkten där man är väldigt nära till att slänga saker i väggen. Blivit galen haha. Det var inte så hela dagen ändå, bara några stunder här och där. Finns det något mer irriterande än teknik som inte funkar?! 😀

I picked up these fake leather trousers yesterday. Found them on this second hand app called Zadaa and now I’m hooked on the app. Trying to look at the bright side – at least if I end up shopping all my money here, it’s some one elses used stuff they don’t need that I get to a better price and no new clothes have to be made for me. Usually I don’t even buy much new clothes nowadays, but now I have found back to the high of waiting for a package to arrive haha. Addicted? At least I’m shopping budget style second hand.

//Jag hämtade ut dessa fake läderbyxor igår. Hittade dem på en second hand app som heter Zadaa och nu är jag besatt av appen. Försöker se det från den positiva sidan – om jag shoppar upp alla mina pengar här, hjälper jag någon bli av med plagg de inte vill ha, jag får det till ett bättre pris och inga nya plagg behöver tillverkas för mig. Jag brukar inte köpa en massa kläder nuförtiden, men nu har jag hittat tillbaka till spänningen då man väntar på ett paket haha. Beroende? Åtminstone shoppar jag budget och second hand.

I’m becoming a pro on not wasting food which is so good. Today I used a leftover apple that was going dry to make this snack. Just cut up the apple, fry in butter, cinnamon and vanilla sugar. Then I ate it with soy yoghurt. Simple and so yummy!

//Jag håller på bli ett pro på att inte slänga mat vilket är så bra. Idag använde jag en överbliven äppelhalva som höll på att torka ut för att göra detta mellanmål. Bara att skära upp äpplet, steka i smör, kanel och vaniljsocker. Sen åt jag det med soya yogurt. Simpelt och så mumsigt!

After work a well deserved tanning moment on the balcony. It seriously felt like summer today and I could cry for the fact that our balcony has no sun in the day so I can’t work from it. Also, all I would want is to be able to do all the normal spring/summer things. So, please, please, please, let all this be over soon.

//Efter jobbet en välförtjänad stund i solen på balkongen. Det kändes seriöst som sommar idag och jag skulle kunna gråta för faktumet att vår balkong inte har någon sol på dagen så jag kan inte jobba därifrån. Plus, allt jag vill är att kunna göra allt det man gör på våren/sommaren. Så, snälla, snälla, dnälla, låt allt det här vara över snart.

For dinner we made crispy tofu and I could eat that all day long. Tofu friend in a sesame seed oil, soy and ginger mix. Thought there was going to be enough to save for tomorrow’s lunch, but nope haha! Too good to save. Now I want to go watch the sunset and eat ice cream before going to bed. Have a wonderful evening.

//Till middag lagade vi crispy togu och jag skulle kunna äta det hela dagen. Tofu stekt i sesamolja, soja och ingefära mix. Trodde det skulle vara tillräckligt för att spara till lunch imorgon, men nej haha! För gott för att sparas. Nu vill jag gå se solnedgången och äta glass innan jag går och sova. Ha en fin kväll.

-Carolina x

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: