SUNSHINE LOVE

Good morning! Morning coffee and news – surprise surprise. I had to get up an start my day with stretching though because the ergonomics are not always the best when working at home haha. The other day when we went out for a run, I almost had to stop because of lower back pain. That’s gone now thanks to stretching.

//God morgon! Morgonkaffe och nyheter – vilken överraskning. Jag måste börja min dag med lite stretching dock för ergonomin är inte alltid den bästa när man jobbar hemifrån haha. I förrgår då vi skulle ut och springa, måste jag nästan stanna upp helt pga ont i nedre ryggen. Den är nu borta tack far en massa stretching.

Since we’re pretty much only hanging out at home, all I wears is gym and comfy clothes. Last Sunday we had to go out to change a pair of headphones for Tom, so I put on this all denim outfit. Love that it’s spring now and hopefully the big winter coats can be packed away to storage soon.

//Eftersom vi hänger ganska så långt bara hemma, klär jag mig bara i gym- och mjukiskläder. Förra söndagen måste vi ut för att byta ett par hörlurar åt Tom, så då passade jag på att sätta på den här heldenim outfiten. Älskar att det är vår och hoppas de stora vinterjackorna kan packas iväg i förrådet snart.

I remember when I was younger and started to learn English, it was said that if you can’t think of anything to talk about with an English person, talk about the weather haha. And now that’s me – commenting the sunshine every single day 😀 Also, isn’t it a super easy topic to start talking about because almost everyone will have something to say about it. HAHA. Tips for those who hate bumping in to someone or hate awkward silences. This had actually nothing to do with anything here, just thought of it after everyday saying how much I love the sunshine! ❤

//Jag kommer ihåg när jag var yngre och började lära mig engelska och det sades att om du inte kan tänkta på något annat att prata om med en person från England, prata om vädret haha. Och nu är det jag – kommentera solskenet varje dag 😀 Är det inte dock ett super enkelt ämne att börja prata om för näsatan alla har något att säga om det. HAHA. Tips för dem som hatar att stöta på någon eller hatar obekväma tystnader. Det här hade egentligen inget att göra med något här, men kom bara att tänka på det efter att jag varje dag sagt hur mycket jag älskar solskenet! ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: