PHOTO DIARY

My alarm rang at 7:50 on Friday and it was full sunshine outside. Perfect for a morning walk to wake up and get moving before sitting down in front of the computer. This is something I want to start doing more!

//Min väckarklocka ringde kl 7:50 på fredagoch det var fullt solsken ute. Perfekt för en morgonpromenad för att vakna upp och få röra på sig lite innan man sätter sig framför datorn. Det här är något jag vill börja göra oftare!

After breakfast I took my coffee cup and sat down here to work. This was mine and my dad’s office for the day.

//Efter frukosten tog jag min kaffekopp och satt mig här för att jobba. Det här var min och pappas kontor för dagen.

Afternoon coffee break. The perks of working at your grand parents’ ❤

//Eftermiddags kaffepaus. Fördelarna med att jobba hos morföräldrarna ❤

When we were done working we wanted to go look around the shops. This was the only thing I got – I love to add this to my oats or smoothie bowls.

//När vi var klara med jobbet ville vi gå kolla runt i butikerna. Det här var det enda jag köpte – älskar att sätta det här i min gröt eller i smoothie bowls.

We picked up burgers on our way back to my grandparents’ house, my veggie burger was a disappointment so it didn’t deserve a photo this time. Later I went in the sauna and haven’t used one of these in so many years. It is so relaxing though to whip this haha!

//Vi köpte med oss burgers på vägen tillbaka till mina morföräldrar, min veggie burger var en sån besvikelse så den förtjänade inte en bild den här gången. Senare gick jag i bastun och har inte använt en sån här på så många år. Det är trots allt ganska skönt att piska med den haha!

After the sauna I sat in front of the fire until I went to bed. A pretty cosy day.

//Efter bastun satte jag mig framför brasan tills jag gick och sova. En ganska mysig dag.

Published by Carolina Törnqvist

Working and living in Helsinki, Finland. Love to travel, explore and experience new things. I get inspired by people around me and hope to inspire others.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: