GRAY BUT COMFY

Hi! Right now I’m sitting on the train to my grand parents’ for the weekend, it’s my grand dad’s 80th birthday or it was last Sunday. Usually when I travel up to Seinäjoki it’s Friday to Sunday, but now since I don’t have to go to the office every day I jumped on a train after work and will work from there tomorrow. Today this train ride is feeling extra uncomfortable though and I just want to be there now…one more hour left. You know those days when your whole body feels uncomfortable and restless and all you want to do is get out in the fresh air and walk or run or anything. That’s me today after sitting at work for 8 hours and now on the train for another 2,5 hours. After shutting down the laptop tomorrow when I’m done with work, I’m done with sitting in front of a screen for the weekend. My internet connection is so bad on this train so let’s see if I can even get this post done.

//Hej! Just nu sitter jag på tåget till mina morföräldrar för helgen, det är min morfars 80 års födelsedag eller det var förra söndagen. I normala fall då jag åker upp till Seinäjoki är det fredag till söndag, men nu då jag inte måste gå till kontoret varje dag hoppade jag på tåget efter jobbet och kommer att jobba därifrån imorgon. Idag känns den här tågresan dock extra obekväm och jag vill bara vara framme…en timme kvar. Ni vet dom dagarna när hela kroppen känns obekväm och rastlös och det enda man vill göra är gå ut i den friska luften och promenera eller springa eller vad som helst. Det är jag idag efter att ha suttit 8 timmar på jobbet och nu 2,5 timme till på tåget. Efter att jag stänger laptopen imorgon när jag jobbat klart, är jag klar med sittandet framför en skräm för resten av helgen. Min internet uppkoppling är så dålig på det här tåget så vi får se om jag får inlägget klart över huvudtaget.

I have packed both gym clothes and clothes to wear outside and I want to get at least one more workout/active hour done this week. I set a workout plan/goal for 2020 and I have actually done three workouts a week now for two months. I posted about my goals for 2020 HERE. Now it feels though that I need to add a little bit more because I want a balance between sitting (8 hours a day, 5 days a week) and working out/being active. They are not in balance right now. My workouts have mainly been gym, yoga or walks. Now I want to update my plan/goal a little bit and add more walks. Maybe try and reach 70 000 steps every week for the next two months. I’ll check in with you in May and see how it went. I actaully did something similar in autumn that I posted about HERE. That was to go for a 30 min walk every morning – worked out well until the really nasty autumn weather kicked in haha. So I think the steps over a week’s time is more realistic.

//Jag har packat både gym kläder och kläder att vara ute i och jag vill få åtminstone en till träning/aktiv timme gjord den här veckan. Jag satte en plan/mål för 2020 och har faktist gjort tre träningspass per vecka nu i två månaders tid. Jag skrev ett inlägg om mina 2020 mål HÄR. Nu känns det dock som att jag behöver få lite mer gjort för jag vill ha en balans mellan att sitta (8 timmar i dagen, 5 dagar i veckan) och träning/vara aktiv. De är inte i balans just nu. Mina träningspass har för det mesta varit gym, yoga och promenader. Nu vill jag uppdatera mina planer/mål lite och gå mer promenader. Kanske försöka nå 70 000 steg i veckan under de kommade två månaderna. Jag ska checka in här i maj och meddela hur det gick. Jag gjorde faktist något liknande på hösten som jag postade HÄR. Det var att promenera 30 minuter varje morgon – fungerade bra tills de riktigt äckliga höstvädren började haha. Så jag tror stegen under en vecka är mer realistiska.

Now I have a bit left on the train and the connection is getting even worse so I’m uploading the photos and posting this when I’m out. Anyways the plan is to minimize screen time and just take it easy this weekend. Have an amazing Friday and weekend. KISSES!

//Nu har jag lite kvar av tågresan och uppkopplingen blir bara sämre så jag laddar upp bilderna och postar det här när jag är ute. Hur som helst är planen att minimera skärmtid och bara ta det lugnt i helgen. Ha en fin fredag och helg. PUSS!

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: