DOWN UNDER DREAMING

Bondi beach sunset ❤

Good morning ❤ I’m sitting here with my morning coffee at 8.30am and the plan is to go drop off some clothes to Relove soon. I’m selling again lots of clothes and my week will start on the 28th of November so go check out Relove Töölö then!! After I’ve been there I have so many things I want to do today, but let’s see if there are enough hours. Ideally I would have time to go work out, print out photos for our wall (I have to decide which ones and edit them first), go for a sugaring, getting in a walk for some photo taking, do a trip to IKEA, grocery shop and clean our flat. Sounds like a lot to do before 8pm tonight when we are picking up Tom’s family from the airport haha. When I was going through old photos to choose what to print, I found my album from Australia 2015-2016 and clicked through the photos and really started to miss that time when we lived in Bondi, Sydney with another couple and everyday life was just beaches, yoga, long evenings sitting in our garden just talking for hours. Maybe I should do a post with my/our Australia story at some point 😉 Have a beautiful Saturday! ❤

//God morgon ❤ Jag sitter här med mitt morgonkaffe kl 8.30 och planen är att gå föra lite kläder till Relove snart. Jag säljer igen en massa kläder och min vecka börjar den 28 november så åk till Relove Töölö för att kolla!! Efter att jag varit där har jag så många saker jag vill göra, men vi får se om timmarna räcker till. Helst skulle jag ha tid att gå träna, printa ut bilder som ska ramas in och upp på väggen (jag måste bestämma vilka och redigerar dem först), gå på en sockring, få en promenad inklämd för att ta lite bilder, åka en sväng till IKEA, matshoppa och städa lägenheten. Låter som ganska mycket att göra innan kl 20 då vi ska plocka upp Toms familj från flygfältet haha. När jag kollade igenom gamla bilder för att välja vilka jag ska printa, hittade jag mitt album från Australien 2015-2016 och började sakna tiden vi bodde i Bondi, Sydney med ett annat par och det dagliga livet var bara stränder, yoga, långa kvällar i trädgården då vi bara satt och pratade i timmar. Kanske jag borde göra ett inlägg med min/vår Australien story i något skede 😉 Ha en fin lördag! ❤

IKEA MEATBALLS + O’BOY AT HOME

This week’s must have – cold O’boy with bread and cheese.

It’s almost weekend again and I feel like I have more than two days off work coming up even if I definitely don’t, but because Tom’s family is staying until Tuesday it somhow feels like that anyway. Super weird haha. We have a lot of fun things planned and I’ll share them with you later. Today I was planning to get up and go to work one hour earlier because I have to work quite a bit extra hours to be able to take out overtime when we go to Chile – sucks, but will be worth it. Then when my alarm rang I snoozed forwer because I was exhausted after yesterdy and just in general from only sleeping 5-6 hours/night. Yesterday morning I started with two classes at the gym at 7:00, then work from 9:00-17:00. After work I went to Ikea with my parents (only to find out they don’t sell what I went there for in Ikea Espoo, fail), was home around 21:00 and went to bed about two hours later. Have to maybe try another Ikea on Saturday when we have the car.

//Nästan veckoslut igen och det känns dom om jag har mer än två lediga dagar på kommande fast jag verkligen inte har det, men det kännns så på något vis för Toms familj är här till tisdagen. Super konstigt haha. Vi har en massa roliga grejer planerade och jag ska dela med mig av det senare. Ifag planerade jag på att stiga upp och gå till jobbet en timme tidigare för jag måste jobba in timmar så jag kan ta ut en del övertid när vi ska till Chile – suger, men kommer vara värt det. Då klockan ringde snoozade jag sen en evighet för jag var helt slut efter igår och allmänt från att ha sovit 5-6 timmar/natt. Började med två gympass kl 7:00, sen jobb från 9:00-17:00. Efter jobbet åkte jag till Ikea med mina föräldrar (bara för att märka att det jag åkte dit för säljs inte i Ikea Esbo, fail), var hemma kring 21:00 och gick och sova typ två timmar senare.

Mandatory IKEA meatballs.

I pretty much only got these new pillow cases and some candles, but that’s it. Want of course everything done at home before Sunday when we’re having guests haha, last minute or what? Now I’ve just had O’boy and bread with cheese, a random craving of this week haha. I’ll try and go to bed a little earlier tonight and so happy about it being Friday tomorrow! ❤

//Jag köpte typ bara de här nya kuddfodralen och några ljus, men det var allt. Får försöka åka till en annan Ikea på lördag då vi har bil. Vill ju få allt klart här hemma tills vi får gäster på söndag haha, ute i sista minut eller? Nu har jag precis druckit O’boy och bröd med ost, random craving den här veckan haha. Ska försöka gå lägga mig lite tidigare ikväll och är så glad att det är fredag imorgon! ❤

BLOND

Hey there! Hope your weeks have started great. Mine started so much better than last week and on Sunday I decided to make this week as good as it can be. I’m so excited about this week because on Saturday Tom’s family is coming to visit and we’ll have a few days with them. We haven’t been to England since May and because I can’t go before oue Chile trip to visit them, it’s nice that they’re coming here now! I started the week with getting my hair done at Ompun Torppa. Check out @hairbyjennajohanna on Instagram. Seriously go there and book with Jenna (Jessu as they call her there). She’s done my hair for almost 10 years now and I wouldn’t let anyone else touch my hair haha. I’m getting up super early for two classes in the morning before work so goodnight from me for now ❤

//Hej på er! Hoppas veckan börjat bra! Min började så mycket bättre än förra veckan och på söndag bestämde jag att göra den här veckan så bra jag bara kan. Jag känner mig så peppad den här veckan för på lördag kommer Toms familj på besök och vi har några dagar med dem. Vi har inte varit i England sen maj och eftersom jag int kommer kunna åka dit på besök innan vår Chile resa så är det trevligt att de kommer hit nu! Jag började veckan med att fixa håret i Ompun Torppa. Seriöst gå dit och boka en tid till Jenna (Jessu som de kallar henne där). Kolla @hairbyjennajohanna på Instagram. Hon har fixat mitt hår i snart 10 år och jag skulle säkert inte låta någon annan röra mitt hår haha. Jag ska stiga upp supertidigt imorgon för att gå på två gympass så godnatt från mig nu ❤

Just look how pretty! ❤

SKIN CARE ROUTINE

Yesterday one year ago I made my first blog post here – crazy. Posting comes and goes in waves and it’s been exactly like I said I would do it, which is posting only when I feel like it and as long as it’s fun. Something I haven’t posted before is my skin care routine, but last night we had a little home spa time and did facemasks together. I don’t do facemasks very often because I’m super lazy when it comes to skin care, should try and get better at it. I change face creams almost every time I run out of the previous one and haven’t found one that I always buy. So what I do is always wash my face with a cleansing foam – I think the foam makes it feel like it gets cleaner. After that I always use Lumene Arctic Berry Cocktail Hydra-Oil, this is one that I’ve used for years and I love it. On top of the serum goes either day cream or night creme/night mask. Super simple and doesn’t take too much time. Once I month I try to do a face mask or peel or something. That’s my little morning and evening routine there, now it’s time to say goodnight ❤

Ett år sedan igår skrev jag mitt första inlägg här – galet. Postandet kommer och går i vågor och det har varit exakt som jag sade att jag kommer göra det, vilket är bara posta då jag känner för det och så länge det är roligt. Något jag inte postat tidigare är min hudvårdsrutn, men igår hade vi en liten hemma spa kväll och gjorde ansiktsmasker tillsammans. Jag gör inte ansiktsmasker väldigt ofta för jag är super lat då det kommer till hudvård, borde försöka bli bättre på det. Jag byter ansiktskräm nästan varje gång den gamla tar slut och har inte hittat en som jag alltid köper. Så det jag gör är att alltid tvätta ansiktet med ett rengörande skum – skummet får det att kännas som om det blir renare tycker jag. Efter det använder jag alltid Lumene Arctic Berry Cocktail Hydra-Oil, den har jag använd i flera år och älskar den. På serumet kommer sedan antingen ansiktskräm eller nattkräm/nattmask. Super enkelt och tar inte för länge. En gång i månaden försöker jag göra ansiktsmask eller peel eller något. Där var min lilla morgon och kvällsrutin, nu är det dags att säga god natt ❤

FEEL-GOOD-WEEK

I’m about to leave for a 50 min massage soon – I have thought about going for months and now finally booked. Why is it always so difficult to book any appointments? 😀 This week will be a proper feel-good-week. On Monday I was so happy that it was a new week, full of energy and motivated. Quite soon I started to feel tired, cold and like I had no energy all day and after a class at the gym it felt like all muscles were aching and had to go to bed super early. Felt like a fever without the fever. Yesterday I even took a two hour nap, something I never do. Either it’s the autumn making me tired or that I’m sitting many days a week working overtime to be able to take time off to go to Chile. After the trip I’m not going to work a second extra for a while haha 😀 But this week I’ll try to get a good night’s sleep every night. Looking forward to the morning tomorrow as well because I’m not working until 12. Hoping for no rain, more walks now that the autumn still looks pretty and that I don’t get hit by the autumn flu. Hope you’ve managed to keep the flu and all that away!

//Jag ska snart gå iväg på en 50 minuters massage – något jag tänkt på i säkert månader och äntligen bokat nu. Varför är det alltid så svårt att boka tider som dessa? 😀 Den här veckan kommer bli en riktig må-bra-vecka. På måndag var jag så glad att det var en ny vecka, full av energi och motiverad. Ganska snabbt blev jag trött, började frysa och kände att jag hade noll energi och efter ett gympass kändes det som om alla muskler värkte och jag måste gå i säng supertidigt. Kändes som feber utan febern. Igår tog jag en två timmars nap, något jag aldrig gör. Antingen är det hösten som gör mig trött eller bara det att jag sitter och jobbar övertid flera dagar i veckan för att sedan kunna ta ut dessa övertidstimmar för vår resa till Chile. Efter resan tänker jag inte jobba en sekund extra på en tid haha 😀 Men den här veckan ska jag försöka sova långa nattsömner osv. Ser även fram emot morgonen imorgon eftersom jag börjar jobbet först 12. Hoppas på inget regn, mer promenader nu då hösten fortfarande ser så fin ut och försöka att inte drabbas av höstförkylningen. Hoppas ni lyckats hålla förkylningarna och allt det där borta! ❤

RED

Hello ❤ Today has been such a beautiful day and we decided to get out in the sun before Tom had to go to work. We walked around Töölö and found this wall completely covered in a red plant. Sadly just at the end of our walk we walked into the most horrible scene where a person was being resuscitated. That’s not an image easy to erase and we didn’t stay linger to watch because there was a lot of people helping. So I walked back home just thinking about how the small things we make out to be problems, really don’t matter.

Hej ❤ Idag har det varit en så fin dag så vi bestämde oss för att gå ut i solen innan Tom skulle på jobb. Vi gick runt Tölö och hittade den här väggen helt täckt av någon röd växt. Ledsamt nog slutade vår promenad i att vi gick rakt in i en hemsk situation där en person blev återupplivad. Det är inte den enklaste minnesbilden att radera. Jag gick sedan hem och tänkte bara på hur de små sakerna vi gör till problem verkligen inte är det.

I have been home for a few hours trying to import and edit photos but my laptop and phone having no space left making everything so slow. Next week I’ll take time to backup photos, update everything and free up some space. Now I just want to make dinner and watch A star is born – yes I’m super late, but it’s finally on Netflix haha. Have a cosy Sunday night ❤

Jag har varit hemma några timmar nu och försökt importera och redigera bilder men min dator och telefon har typ inget utrymmer mer vilket gör att allt är så långsamt. Nästa vecka ska jag ta tag i att säkerhetskopier bilder, uppdatera allt och göra utrymme igen. Nu ska jag fixa middag och sen titta på A star is born – ja jag är super sen, men den finns äntligen på Netflix haha. Ha en mysig söndag kväll ❤

FISKARS

Hey guys ❤ The days just keep flying and it feels like we just were on this day trip to Fiskars and at the same time it feels like it was ages ago. I don’t know why but right now it feels like I have so much time in the days even if 8 hours of it goes to working. My motivation is on top right now and I know what things I really want to focus on and I feel that I’m getting results from working out – I can go up with weights and doing cardio is so much smoother.

//Hej på er ❤ Dagarna bara flyger iväg här och det känns som om vi precis var på den här dagsutflykten till Fiskars och samtidigt känns det som en evighet sedan. Jag vet inte varför men det känns som om jag har så mycket tid under dagen fast 8 timmar går åt till att jobba. Min motivation är på top just nu och jag vet vilka grejer jag vill fokusera på och känner att jag får resultat från träningen – jag kan lägga på större vikter och cardio är mycket mer smooth.

We walked around Fiskar slow food festival and ended up getting potato flat bread wraps from a stand by the restaurant Scola. I got a smoked salmon flat bread and ohhh my god it was so good. Everything here was locally produced and really a cool experience.

//Vi gick omkring Fiskars slow food festival och bestämde oss för potatistunnbrödswraps (är det ens ett ord? haha :D) från Scolas food stand och herregud det var så gott. Allt här var lokalproducerat och en verkligen tuff upplevelse.

I mean…hello goat ❤ My selfie with him here

The village of Fiskars was so worth visiting. I had never been before and would definitely love to go soon again and see more of it! Hope you are enjoying the autumn as much as I am ❤

//Fiskars byn var så värd ett besök. Jag har aldrig varit där förr och jag skulle definitivt fara dit igen och se mera! Hoppas ni njuter av hösten lika mycket som jag ❤

Loving the autumn this year ❤

COSY

We had the cosiest time last weekend with friends at their cottage. It feels like you charge all batteries and really give yourself a rest when you get out of the city and to the nature for a weekend. So lucky to have amazing friends who invite us to go with them here ❤ Most days you don’t have time to just sit an talk with friends for hours, cook meals and sit down together, play card games over a few drinks and just the small things that make it feel so special. We were brave enough to have a dip in the sea after the sauna – oh my how cold it was! Totally worth it though and now I can say I’ve swam in Finland in October. Do you think we’ll be able to even dip our toes in in November?

//Vi hade det så mysigt förra helgen med vänner på deras stuga. Det känns som om man laddar alla batterier och verkligen ger sig själv den vilan som behövs då man åker ut ur stan och ut på landet för en helg. Så lyckligt lottade som har vänner som bjuder oss med dem ❤ De flesta dagarna har man inte tid att bara sitta och prata med vänner i timmar, laga middagar och sitta tillsammans, spela kortspel och dricka några drinks och det är de små grejerna som gör att det känns så speciellt. Vi var modiga nog att ta ett dopp i havet efter bastun – herregud vad kallt det var! Helt värt det dock och nu kan jag säga att jag simmat i Finland i oktober. Tror ni vi kommer att ens kunna doppa tårna i november?

JOKER

Post contains adlinks.

Good morning ❤ Hope your weeks have started off well. After a super chill weekend with friends at a cottage out in the countryside, I decided to kick off the week with a 7am indoor cycling class yesterday. It felt great after that and it always does in a different way after doing a workout in the morning, I feel a lot more energized. Most times I do my workouts in the afternoon because I’m not even going to try getting up at 5.30 to do a workout the days I start working at 8. Last night we also ended up going to see the Joker movie and on the way back home Tom was doing creepy laughs and actually got me once haha. Now I have just had an extremely slow morning at home and soon I have to start getting ready for work. Before that, I wanted to tell you that my discount code RF20XCARO to get 20% off Richmond & Finch (adlink) is valid until Thursday! ❤ Have a good day, hugs and kisses!

//God morgon ❤ Hoppas er vecka har börjat bra. Efter en super chill helg med vänner på en stuga ute på landet, bestämde jag mig för att sparka igång veckan med ett spinningpass kl 7 på morgonen igår. Det kändes så bra efteråt och det gör det alltid på ett annat sätt då jag tränat på morgonen, jag känner att jag har så mycket mer energi. Oftast tränar jag på eftermiddagen för jag tänker inte ens försöka stiga upp 5.30 för att träna de dagar jag börjar jobba kl 8. Igår slutade kvällen med att vi gick och kollade filmen Joker och på vägen hem försökte Tom göra det där skrämmande skrattet och lyckades skrämma mig en gång ordentligt haha. Nu har jag haft en väldigt lugn morgon hemma och snart måste jag börja göra mig klar för jobbet. Innan det, vill jag berätta för er att min rabattkod RF20XCARO för 20% rabatt på Richmond & Finch (adlink) är i kraft ända till torsdag! ❤ Ha en bra dag, puss och kram!

Shop cases HERE (adlink).
The bumper gives the phone a 360 drop protection. Click HERE to shop (adlink).

OCTOBER VIBES

First of October today and it’s really starting to get colder now. It might be time to get the gloves and hats out soon. Today was also the first time in two weeks that I worked until 8 pm and it’s so dark at that time now. Feels like working in the middle of the night. The autumn isn’t all cold and dark, but it’s just trying to again get used to it. Why is it as hard every year? Shouldn’t you be used to it by now hehe? Well nope, I’m not. It looks pretty though with all the leaves changing colors and the sunrises towards winter time are insanely beatiful. This morning I took it super easy, slept in, went for a short walk to get some fresh air and came back and drank coffee for about an hour. So nice ❤ After that I haven’t done anything else but worked, got home late and quickly cooked some food to take for lunch tomorrow. The photos are from a little day trip we did a week ago, sunny autumn days can be so nice and we had a really cosy time walking around Seurasaari.

//Första oktober idag och det börjar verklige bli kallare nu. Det är kanske dags att ta fram vantar och mössor. Idag var även första gången på två veckor som jag jobbade till kl. 8 på kvällen och det är så mörkt den tiden nu. Känns som om man jobbar mitt i natten. Hösten är inte bara kall och mörk, men det är bara att försöka vänja sig igen. Varför är det lika svår varje år? Borde man inte vara van vid det här laget hehe? Men nej, det är jag inte. Det ser åtminstone fint ut då löven byter färger och soluppgångarna då man går mot vinter är sjukt vackra. I morse tog jag det super lugnt, sov länge, gick en kort promenad för att få lite frisk luft och kom tillbaka och drack kaffe i typ en timme. Så nice ❤ Efter det har jag inte gjort något annat än jobbat, kommit hem sent och snabbt lagat mat som jag kan ta till lunch imorgon. Bilderna är från en lite dagsutflykt vi gjorde en vecka sedan, soliga höstdagar kan vara så fina och vi hade en riktigt mysig promenad på Fölisön.