WEEKEND THROUGH MY PHONE

Sunday night and we just ate tacos. I realised I haven’t posted anything for almost two weeks. It’s not because I don’t want to but it’s actually getting extremely hard to find the time for it all when I’m working full-time, want to have time to work out, cook dinner every night and just stay organised. The only night this week me and Tom went out with the camera was to see this sunset. But guess who forgot to charge the camera battery and had 1% left on my phone, so this was literally the only photo I got. On Satuday we went to see an ice-hockey game and I was so happy Tom finally got to go to a game in Finland. The atmosphere at the games is so good and just makes it feel really exciting. Today we also had something really fun planned – a gender reveal party! Our friends are having a baby and organised a small party where they found out the sex of the baby and…..it’s a girl!! ❤ So exciting for them.

Söndag kväll och vi har precis ätit tacos. Jag insåg att jag inte postat något på nästa två veckor. Inte för att jag inte vill men det blir verkligen svår att ha tid med allt då jag jobbar heltid, vill ha tid att träna, laga middag varje kväll och bara vara organiserad. Den enda kvällen jag och Tom gick ut med kameran den här veckan var för att se denna solnedgång. Men gissa vem som gömde ladda kamerabatteriet och hade 1% kvar på telefonen, så det här var den enda bilden jag fick. På lördag gick vi på en ishockey match och jag var so glad att Tom äntligen fick gå på en match i Finland. Atmosfären på matcherna är så bra och gör det så spännande. Idag hade vi även något roligt inplanerat – en “gender reveal party”! Våra vänner väntar barn och organiserade en liten fest där de fick reda på könet och…..det är en tjej!! ❤ Så spännande för dem.

FRESH OUT OF THE OVEN

Threw this together quickly today – the most simple recipe ever. Water, yiest, butter, salt, flour and in the oven at 200° for 40 minutes.
So good and who doesn’t love the smell of freshly baked bread ❤

Currently in bed and should be sleeping by now. Last night I felt like I was more awake than asleep so I skipped getting up for a walk and chose to sleep in a little bit. Instead of turning the lights off now, I got my laptop out hehe. How is it Thursday already tomorrow? The week has gone by so fast and I haven’t really done anything except for the normal stuff like morning walks, work, gym, cook, yoga, netflix…It has feelt really nice though and that’s honestly all I want to be doing right now. Today after work the weather was pretty nice so I thought I would go for a run, but after changing into my workout clothes I found myself in the kitchen making bread instead. So I decided to skip the run and instead cook dinner ready and do 45 minutes of yoga while the bread was in the oven. Perfect timing with all that and yes, that is all I accomplished today and it feels great to not have too much on my mind or to do right now! Ready for Thursday tomorrow and then another weekend again. If the weeks keep going fast like this it will be summer again in no time haha! ❤

//I sängen just nu och borde egentligen sova redan. Förra natten kändes det som om jag var vaken mer än jag sov så jag skippade att stiga upp idag för en promenad och sov istället lite längre. Istället för att släcka lampan nu, drog jag datorn fram hehe. Hur är det torsdag redan imorgon? Veckan har gått så snabbt och jag har inte ens gjort riktigt något annat än det normala så som morgonpromenader, jobb, gym, laga mat, yoga, netflix…Det har kännts verkligen bra och det är ärligt sagt allt jag vill göra just nu. Idag efter jobbet var vädret rätt så bra så jag tänkte att jag skulle ta mig ut på en löptur, men efter att ha bytt om till träningskläder stod jag plötsligt i köket och bakade bröd istället. Så jag bestämde att löpturen får bli och istället fixar jag middag klart och gör 45 minuter yoga under tiden bröder är i ugnen. Perfekt timing med allt och ja, det är allt jag åstadkommit idag och det känns super att inte ha allt för mycket att tänka på eller göra just nu! Redo för torsdag imorgon och sedan en helg igen. Om veckorna fortsätter gå i den här takten kommer det vara sommar igen snart haha! ❤

PICKING MUSHROOMS

Sunday night and we’ve just finished dinner and an episode of The Bridge. We watched the first season in the beginning of the summer and decided to start watching it again now. I’m so bad at following new series that I usually put on the same ones I’ve watched a million times in the background so I can do something else while it’s on haha. Maybe I need to get better at just being able to sit and relax without doing anything at the same time…This weekend it’s been raining on and off, but yesterday it stayed nice for a few hours so me and Laura went to my parents’ place and went with them out trying to find some berries and mushrooms. The sadest catch ever haha. There was barely any mushrooms and the lingonberries were not done yet so we came back pretty empty handed. At least we got fresh air and a nice walk in the forest. We might go and try again a little later to see if there would be any then. From the little we got my dad made me and him a mushroom pasta with truffle oil. I have been craving truffle for the past month and it was so good. Freshly picked mushrooms in a pasta are always the best and I ate two plates of it so fast that I got stomach cramps after haha. Can’t handle myself around good food. Today has been a super chill day, I haven’t really done anything else but quickly seen Laura and drank glögg (like mulled wine) hehe. Tomorrow I got the morning off, which I’m looking forward to. Hope you had a great weekend ❤

//Söndag kväll och vi har precis sett klart ett avsnitt av Bron. Vi kollade första säsongen i början av sommaren och nu bestämde vi oss för att se på det igen. Jag är så dålig på att följa med nya serer så jag har oftast på samma som jag sett en miljon gånger i bakgrunden så jag kan göra något annat under tiden haha. Kanske jag måste bli bättre på att bara sitta och chilla utan att göra något annat samtidigt…Den här helgen har det regnat on off, men igår hölls det bra några timmar så jag och Laura åkte till mina föräldrar och gick ut med dem för att plocka bär och svamp. Den fattigaste fångsten någnsin haha. Det fanns knappt några svampar och lingonen var inte mogna. Åtminstone fick vi frisk luft och en trevlig promenad i skogen. Vi ska kanske gå ut igen lite senare för att se om det skulle finnas något då. Från det lilla vi fick gjorde min pappa mej och honom en svamppasta med tryfellolja. Jag har haft såna tryffelcravings senaste månade och det var så gott. Nyplockad svamp i en pasta är alltid helt bäst och jag åt två portioner så snabbt att jag fick ont i magen senare haha. Kan inte behärska mig med god mat. Idag har varit en super chill dag, jag har inte gjort något annat än snabbt hälsat på Laura och druckit glögg hehe. Imorgon har jag ledig morgon, vilket jag ser fram emot. Hoppas ni har haft en fin helg ❤

COSY FRIDAY

6:45 when I just finished my morning walk

Hello ❤ how are you spending your Friday night? I am sitting here with a glass of wine, a bowl of sweets, nailpolish and youtube. Trying to enjoy spending time on my own because I’m really bad at it. Yesterday Tom said he was going out for drinks with friends and I immediately texted a friend asking if she wanted to make dinner with me after we’ve been to the gym. At some point I really need to get better at not needing company all the time – I’ll work on it haha. Today has anyway been the cosiest day, I think the rain does that too but also I had time to catch up with a few friends. First I had lunch with Tiia at Sandro that opened a restaurant basically opposite to where I work. How good does this food look?? And the place was so beautifully decorated – really recommend for lunch or any meal really. (Lunch through my phone)

//Hejsan ❤ hur tillbringar ni er fredagkväll? Jag sitter här med ett glas vin, en skål med godis, nagellack och youtube. Försöker njuta av att vara för mig själv för jag är så dålig på det. Igår sa Tom att han ska ut på drinkar med kompisar och istället för att tycka och jag skickade direkt ett meddelande åt en kompis för att fråga om hon vill laga middag med mig efter att vi varit på gymmet. I något skede måste jag verkligen bli bättre på att inte behöva sällskap hela tiden – jag ska jobba på det haha. Idag har ändå varit den mysigaste dagen, jag tror regnet gör det också men så har jag även hunnit träffa några vänner. Först åt jag lunch med Tiia på Sandro som öppnat en restaurang typ mittemot där jag jobbar. Hur gått ser inte detta ut?? Och stället var så fint inrett – rekommenderar verkligen för lunch eller vilken måltid som helst. (Lunch genom min telefon)

After work I had booked in a gym date with Ale again, love working out with her ❤ We decided (read: I decided to torture her) today was leg day yayy! Leg workouts are my favorite. When we were done, I met up with Laura and went to buy groceries for dinner. I was really craving a “normal” home cooked meal, so we decided meatballs, mashed potatoes and lingonberry jam. YUM! We’ve become quite the housewives because every time we do something on the weekends it involves cooking. This romanting meatball dinner was absolutely delicious though. For dessert we bought about 800g of sweets (went a bit crazy there haha) and barely ate any of it….more for the weekend then 😉

//Efter jobbet hade jag bokat in en gymdate med Ale igen, älskar att träna med henne ❤ Vi bestämde (läs: jag bestämde att tortyrera henne) att idag var det benpass – yayy! Benövningar är min favorit. När vi var klara, mötte jag Laura och vi gick för att köpa matvaror för middagen. Jag längtade verkligen efter en “vanlig” hemmamat, så vi bestämde köttbullar, potatismos och lingonsylt. NAM! Vi har blivit riktiga hemmafruar för varje gång vi gör nåt tillsammans involverar det matlagning. Den här romantiska köttbullsmiddagen var så god dock. Till efterrätt hade vi typ 800g lösgodis (gick lite crazy där) och åt knappt något av det…mera till helgen då 😉

Now Laura has left and my plan is to just chill here and not stay up too late. Maybe get in bed, read a book like a did yesterday. Tomorrow I’m going again for my 30 minute morning walk again and hopefully go buy a pair of new boots for autumn. Then we’ll see what I decide to do with the rest of the day. Hope you had a cosy Friday too, kisses ❤

//Nu har Laura åkt hem och min plan är att mysa här och inte stanna uppe för länge. Kanske sätta mig i sängen, läsa en bok som jag gjorde igår. Imorgon ska jag igen på min 30 minuters morgonpromenad och förhoppningsvis gå köpa ett par nya skor inför hösten. Sen ska jag se vad jag bestämmer att göra med resten av dagen. Hoppas ni hade en mysig fredag också, puss ❤

MORNING WALK

Today I have been for my morning walk – 30 minutes like I planned it last night. I didn’t listen to any music or podcast, just decided to walk without listening to anything but what is going on around me. I walked down this canal really close to us and it was a quite perfect route.

////Idag har jag varit på min morgonpromenad – 30 minuter som jag planerade igår kväll. Jag lyssnade inte på musik eller en podd, bestämde att jag bara går utan att lyssna på något förutom det som händer runt omkring mig. Jag gick längs den här kanalen riktigt nära där vi bor och det var den helt perfekta rutten.

I didn’t start work until 12 today so it wasn’t even a struggle to get up and go out, let’s see how it feels when I have work at 8 and try to get up 30 minutes earlier to go for a walk haha. After the walk me and Tom went to a cafe just around the corner from home because we didn’t have any coffee at home and we wanted to do some work before work. Sometimes it’s easier to get things done when you are not in your home environment and especially being able to do this in the mornings is so nice. I really like that some days I’m working from midday to evening instead, because I’m definitely not the person who loves a nine to five kind of job every day. I like routines but not if they are exactly the same every day hehe.

//Jag började inte jobbet förrän 12 idag så det kändes inte ens jobbigt att stiga upp och gå ut, vi får se hur det blir när jag ska jobba kl 8 och försöka stiga upp 30 minuter tidigare för att gå en promenad haha. Efter promenaden gick jag och Tom till ett cafe runt hörnet från vårt hem för att vi inte hade kaffe hemma och vi ville gå sätta oss och jobba innan jobbet. Ibland är det lättare att få saker gjorda när man inte är i sin hemomgivning och speciellt när man får göra det på morgonen. Jag gillar verkligen att jag jobbar från tolv till kvällen vissa dagar för jag är verklgen inte den som älskar ett nio till fem jobb varje dag. Jag tycker om rutiner men inte om de är exakt lika varje dag hehe.

30 DAY CHALLENGE

Hello ❤ It’s evening and super dark out already. I’ve had really great Monday with work, then went to a 45 minute spinning class and after that just been making food and relaxing at home. I’ll start on my new book today, it’s called Hangry and I can’t wait to read it!

//Hej ❤ Det är kväll och super mörkt ute redan. Jag har verkligen haft en bra måndag med jobb, sedan ett 45 minuters spinningpass och efter det har jag bara lagat mat och tagit det lugnt hemma. Jag ska börja på min nya bok idag, den heter Hangry och jag ser fram emot att läsa den!

Totally done after the class today – feels really good always after though.
Cauliflower rice, kale, tomatoes, pine nuts, pulled oats, lemon etc.

I think it’s officially autumn now based on the amounts of rain lately, not too excited about that but in a weird way it’s cosier being at work when it’s raining haha. Or maybe I’m just happy I’m not missing out on good weather while sitting inside all day. Well, enough about that, the weather is something I can’t affect, which is what I wanted to talk about today. On Saturday we had our team day with work and had a motivational speak as guest. For three hours we did short practices, reflected over our own lives, where we are and where we want to be, listened to great tips and tricks and left feeling excited and reminded about the fact that we can’t affect everything so why go worry about something that isn’t in your hands.

//Jag tror det är officiellt höst nu på basen av mängden reng på sistone, inte alltför taggad över det men på något underligt sätt är det mysigare att jobba där det regnar haha. Eller kanske är jag bara glad att jag inte går miste om bra väder då jag sitter inne hela dagen. Nå, tillräckligt om det, vädret är inte något jag kan påverka, vilket är vad jag vill ta upp idag. På lördag hade vi vår team dag med jobbet och vi hade en motivationstalare som gäst. I tre timmar satt vi och gjorde korta övningar, reflekterade över våra liv, var vi är nu och vart vi vill, hörde några bra tips och tricks och lämnade med bra känsla och påminda av att vi inte kan påverka allt så varför gå omkring och oroa sig över något som inte är i dina händer.

Make the best of what you have and can affect. He also had a really good point commenting how much time and energy you can spend on a pointless thought. A thought is just something that passes and if you give it attention, it will spark a feeling and at that point it’s hard to not let it lead to any actions based on that feeling. So his tip was to give the thought you don’t need as much time as you give a dream. You remember it, but it’s something imaginary. Just like any thought and it should be easy to drop. Sounds pretty easy? It is harder than that, but this is one thing I took with me from the presentation. Now the next thing for me is to take on the 30-day challenge he gave us for “a better you”. Let me know if you’re with me on this challenge! 😉

  • a 30 minute walk every single morning
  • before bed write down: 5 things you succeeded with, 5 things you are thankful for and 5 things you need help with

//Gör det bästa du kan med det du har och kan påverka. Han hade också en riktigt bra point då han kommenterade hur mycket tid och energi man kan spendera på en onödig tanke. En tanke är bara något som kommer och går och ger man den uppmärksamhet, kommer den bilda en känsla. Så hans tips var att ge de tankar du inte har någon nytta av lika mycket tid som du ger på drömmar. Du minns den, men den är inte påriktigt. Så som vilken som helst tanke och det borde ju vara lätt att bara släppa. Låter enkelt? Det är svårare än så, men det är en grej jag tog med mig från presentationen. Nu är det nästa jag gör en 30 dagar lång utmaning han gav os för ett “bättre jag”. Säg om ni är med mig på denna utmaning! 😉

  • en 30 minuters promenad varje morgon
  • innan du går i säng skriv ner: 5 saker du har lyckats med idag, 5 saker du är tacksam för och 5 saker du behöver hjälp med

MORNING MOOD

To wake up early, have time to drink a coffee and chat with Tom before he goes to work, get a super good leg workout at the gym done, eat a second breakfast and make lunch. That was my Friday morning. Just perfect. Usually I am the one who leaves for work first, but there’s the days when I don’t start until 12, that I get to have this extra time in the morning. My daily breakfast is usually oatmeal. Another daily favorite is eggs on toast and yogurt with granola. On weekends I make smoothie bowls, banana pancakes, poached eggs (Tom makes them, I can’t) or something else more brunch style. This weekend will be the third in a row with no parties and I am honestly so glad there’s been a little break after the summer. Soooo nice to just chill instead. I have got way more out of my weekends and still done lots and seen friends. Tomorrow my whole day will mostly be spent with my colleagues because it’s our team day and I hope it will be fun! Now I’m going to strech a bit before bed – I’m so sore from my workouts this week. Kisses and hugs, sleep tight ❤

//Att vakna tidigt, ha tid att dricka kaffe och prata med Tom innan han ska på jobb, få in ett superbra benpass på gymmet, äta en andra frukost och laga min lucnh. Det var min fredag morgon. Helt perfekt. Normalt är det jag som åker på jobb först, men det är dagarna då jag inte jobbar förrän kl 12, som jag får ha den här extra tiden på morgonen. Min dagliga frukost är oftast havregrynsgröt. En annan favorit är ägg på bröd och jogurt med granola. På helgen gör jag smoothie bowls, bananpankakor, pocherade ägg (Tom gör dem, jag kan inte) eller något annat mer brunchaktigt. Den här helgen kommer bli den tredje i rad utan fester och jag är ärligt sagt så glad att det har varit en paus efter sommaren. Såååå nice och skönt att bara chilla istället. Jag har fått så mycket mer ut av mina helger och ändå gjort massor och sett vänner. Imorgon kommer jag tillbringa den mesta delen av dagen med mina kollegor för det är vår team dag och jag hoppas det blir roligt! Nu ska jag stretcha lite innan jag går och lägger mig – har sån träningsvärk från att ha tränat den här veckan. Puss och kram, sov gott ❤

MOTIVATION TUESDAY

I have decided to from now on take responsibility of making every week a good week and not think about the things I can’t affect or do anything about right now. I will not keep thinking about the things I should do and instead concentrate on the present moment. For me the best way to do this is writing down the things on my mind so I don’t have to have them on my mind all the time and at the same time make sure I won’t forget them. It’s so easy to glance at the list at see if there is anything important that needs to be done. I haven’t written lists or used my calender all summer, but now I’m starting again. Who else feels like autumn is more the time for new starts than New Years? It feels like after been in a summer state of mind for a few months, now it’s the perfect time to organize life. Last month I really got back in to training again and have worked out at least three times a week in August. It has felt so good and I’m scheduling in workouts with Ale a few times a week. Going with a friend is a perfect way to make sure you don’t skip. Yesterday we had a really good arms session and today I went on a 7,5 km run. Today was such a productive day anyway, I ran a few errands while on my run – took the bottles to recycling, sent off a package and picked one up on my way back. After that I cleaned at home and now it looks acceptable to have the girls over tomorrow. This weekend my dad is probably coming here to help out with some lamps and it’s finally going to be perfect here! Then it’s only the bedroom left and the whole place is done. I even had time for a hair mask and chill time on the sofa tonight. Now I’ve just finished my restorate drink and it’s bed time. Make sure you take it in your own hands to make your days and weeks amazing, take time for yourself and do the things you enjoy doing! ❤ XOXO

Jag har bestämt att från och med nu ska jag ta ansvar över att göra varje vecka en bra vecka och inte tänkte på de grejer jag inte kan påverka eller göra något åt just nu. Jag ska inte tänka på de saker jag borde göra och istället koncentrera mig på just nu. För mig är det bästa sättet att göra det att skriva ner det jag tänker på så behöver jag inte gå omkring och tänka på dem och samtidigt försäkra mig om att jag inte glömmer dem. Det är så lätt att kolla på listan för att se om det är något viktigt som måste göras. Jag har inte skrivit listor eller använt min kalender under sommaren, men nu ska jag börja igen. Känner någon annan att hösten är mer än ny start än nyåret? Det känns som att efter man var i ett sommar state of mind några manager är det nu det perfekt tillfället att organisera livet. Förra månaden kom jag faktiskt in i tränandet igen och har tränat minst tre dagar i veckan i augusti. Det har känts så bra och jag har bokat in träningspass med Ale några gånger i veckan. Att gå med en kompis är ett perfekt sätt att se till att man inte skippar. Igår hade vi eat riktigt bra armpass och idag gick jag på en 7,5 km löptur. Idag var en så produktiv dag, jag skötte några ärenden under min löptur – returnerade tomflaskor, skickade ett paket och hämtade ett på vägen tillbaka. Efter det städade jag hemma och nu ser det acceptabelt ut att bjuda tjejerna över imorgon. I helgen kommer min pappa antagligen hit och hjälper med några lampor och det ska äntligen bli perfekt här! Sen är det bara sovrummet kvar och hela lägenheten är klar. Jag hade till och med tid för en hårmask och chill på soffan ikväll. Nu har jag precis druckit min restorate och det är sovdags. Kom ihåg att ta det i dina egna händer att göra dagarna och veckorna dem bästa, ta tid för dig själv och gör det du njuter av att göra! ❤ XOXO

Post run, hairmask done and just ready for a chill evening.
Picked up my Fitline package today – this will last me until the end of this year.

BEACH LUNCH

Hello ❤ It’s almost time for bed here at home and we have just got home from Ale and Jonas’. We have been sitting planning our trip to Chile for the past few hours. The plan is to fly to Santiago, stay there a few days, then continue to Patagonia för a week of camping and after that still two weeks of holiday left. Today we got many of the domestic flights booked and it’s starting to look like we have a good travel plan. We still have to plan a lot, but I already look forward to this so much. So excited to go even if it’s 3,5 months left hehe. Today has anyways been probably the last perfect summer day. The sun was shining from blue skies and I sat on the balcony the whole morning getting a few things done while Tom was working. After that we decided to meet up at the beach and ate pizza for lunch and hung out there for a few hours with Paul. We even had a dip and the water was freezing at first but it got better after a while. So we have now been swimming in September. We had pizza both for lunch and dinner, a real pizza Sunday hehe. Today might have been the last proper warm day and we definitely made the most of it and I have enjoyed it so much. When you relax and just enjoy the day it feels like you have time for so much more and that was exactly how the day was. Now I’m saying good night and hope you have a great start to the new week! ❤

Hejssan ❤ Det är nästan sovdags här hemma och vi har precis kommit hem från Ale och Jonas. Vi har suttit och planerat vår resa till Chile i några timmar. Planen är att flyga till Santiago, stanna där några dagar, sedan flyga vidare till Patagonien för en veckas camping och efter det ännu två veckor semester kvar. Idag fick vi flera av inrikes flygen bokade och det börjar så småningom se ut som om vi har en riktigt bra resplan. Vi får fortsätta planera en hel del ännu, men jag ser redan fram emot det så extremt mycket Så taggad på att resa fast det är 3,5 månad kvar hehe. Idag har för övrigt varit den perfekta möjligtvis sista sommardagen. Solen sken från blå himmel och jag satt hela förmiddagen på balkongen och gjorde en del saker undan då Tom var på jobb. Efter det bestämde vi träff på stranden och åt pizza lunch och hängde där några timmar med Paul. Vi tog till och med ett dopp och vattnet kändes iskallt till en början med men det blev bättre sen. Så har man simmat i september då. Det blev pizza både till lunch och till middag, verkligen en pizza söndag hehe. Idag kan ha varit den sista verkligen varma dagen och vi tog definitivt allt ut av den och jag har njutit så mycket. När man kopplar av och bara njuter av dagen känns det som om man hinner med så mycket mer och det var precis så som dagen var. Nu säger jag gonatt och önskar er alla en super start på den nya veckan! ❤