CARDENAS

We got to try Cuban ”home made” food at at a family owned restaurant in the city of Cardenas. Even if it isn’t the most colourful food you can’t judge a book by it’s cover. I have not stopped eating 😀 My appetite has been like never before here and I make sure not to leave any food. What they serve is the best they can offer and I want to show my appreciation when they make the effort with the little ingredients they have! Everywhere we’ve been it has been really good.

//

Vi fick smaka på Kubansk hemlagad mat på en restaurang, som ägs av en familj i staden Cardenas. Maten är inte den färggranste men man ska inte döma hunden efyer håren. Jag har inte slutat äta 😀 Min aptit är som aldrig förr och jag ser till att inte lämna mat. Det man får är av det godaste de kan laga och jag vill visa att jag uppskattar maten de lagar på de få råvaror de har! Alla ställen vi varit på har maten varit riktigt bra!

The most common means of transportation is bike or horse & buggy. // Den vanligaste transportmetoden är fortfarande cykel eller häst & kärra.

They have cars but you’ll never get stuck in traffic because there isn’t really any traffic. Crazy when the population is 11 million. Cars are extremely expensive here but you see the american old school cars everywhere, and Ladas. Many of the cars are a mix and match of different brands because the people here have had to use the spare pars they can get their hands on because buying a new car (if you can find one) would cost about $30 000. These cars would never be approved at home but here they are good to drive as long as they have all the essential parts. How different isn’t it, Cuba is definitely an eye-opening experience. One more week here, will be exciting to see what else we get to learn here! xx

//

Det finns bilar här men man blir aldrig fast i trafiken eftersom det inte egentligen finns någon trafik. Sjukt då landet ändå har 11 miljoner invånare. Bilar är väldigt dyra här men ändå är det fullt av gamla amerikanska bilar och Ladan. Många av bilarna är en blandning av olika bilmärken för mänskorna här har varit tvunga att använda de reservdelar de kan få tag på eftersom att köpa en ny bil (om du hittar en) kan kosta $30 000. Bilarna här skulle aldrig gå igenom besiktingen hemma men är gör de det så länge bilen har de viktigaste delarna finns. Tänk att det kan vara så annorlunda, Kuba är verkligen en ögonöppnande upplevelse! Ännu en vecka kvar av detta, blir spännande att se vad annat vi lär oss här! xx

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: