ORGANISING LIFE

It’s the first Monday of February and time for new goals. Last month was about feeling good and getting back on track and I would say that wasn’t achieved properly until last week when I finally could work out again after the flu. Today I started my morning with a big glass of water and a fibre + vitamin drink, then morning yoga. I had planned to go to the gym but it felt like after the workouts I did last week, I needed this instead. We made coffee, had breakfast and a little discussion of what the upcoming week will look like. I love having time to do this in the morning, but it’s only possible about once a week when I don’t go to work until 12.

For the past two weeks we have focused on planning our time better and the goal for February is staying organised! We write down all the things we want to do in the week on a blackboard and it helps us visualize it so much better. We both like writing lists, but before we always wrote them down in our separate diaries. When we plan the week together, it feels like we are getting more done when both of us know what the other person wants to get done, both separately and together. Plus it’s easier to keep eachother accountable when we know what we are “supposed” to get done. This is how we keep our days and minds organised and don’t have to walk around thinking of all the things we need to do. It’s really fun, rewarding and satisfying ticking things off the list – makes you feel a thousand times more productive even if there was only one thing on the list. Now it’s time for bed so we can be productive tomorrow again! Night xx

//

Idag är det den första måndagen i Februari och det är dags för nya målsättningar. I januari var tanken att må bra och komma in i en bra livsstil igen och det känns att jag nådde målet förra veckan då jag äntligen var frisk för att träna igen. Jag började morgonen med ett stort glas vatten och en fiber + vitamindryck, sedan yoga. Jag hade tänkt gå till gymment men kändes att efter tränandet förra veckan behövde jag detta istället. Vi lagade kaffe, frukost och diskuterade lite hur den kommande veckan ser ut. Jag älskar att ha tid med detta på morgonen, men det är oftast möjligt bara en gång i veckan då jag inte jobbar förrän 12.

De senaste två veckorna har vi fokuserat på att planera vår tid bättre målet för februari är att vara organiserade! Vi skriver ner grejer vi vill få gjort under veckan på en tavla och det hjälper oss visualisera det så mycket bättre. Vi båda tycker om att skriva listor, men hittills har vi skrivit dem i våra egna separata kalendrar. Då vi planerar veckan tillsammans, känns det som att vi får mera gjort då båda vet vad den andra vill göra, både separat och tillsammans. Så kan man inte lämnat något lika enkelt ogjort när någon annan vet vad man “borde” göra. Såhär håller vi våra dagar och tankar organiserade och behöver inte gå omkring och tänka på allt det där som måste göras. Det är verkligen roligt, givande och tillfredsställande att prica av saker från listan – man känner sig tusen gånger mer produktiv även om det bara skulle finnas en grej på listan. Nu är det dags att sova så vi orkar vara produktiva imorgon igen! Godnatt xx

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: