ORANGE SKY

The sunsets here are incredible, watching the sun set in the ocean is just magical. We walked along he beach to a point where we could see the sunset and just sat there. Even if it was a little cloudy it looked beautiful and hopefully we get to see a few more of these before going home. Maybe we’ll even take a nice drink with us 🙂 This would be the perfect sunset picnic spot – on a beach with the perfect little sea breeze but still warm enough! I think that will be the plan for the warm summer nights this year!

//

Solnedgångarna här är fantastiska, se solen gå ner över havet är helt enkelt magiskt. Vi gick längs med stranden till ett ställe där man kunde se solnegången och bara satt där. Även om det var molningt var det så vackert och jag hoppas vi hinner se flera av dessa innan vi åker hem. Kanske vi tar en drink med oss nästa gång 🙂 Här skulle vara det perfekta stället för en picnic i solnedgången – på en strand där det blåser lite men ändå tillräckligt varmt! Jag tror det blir planen för alla varma sommarkvällar i år!

CARDENAS

We got to try Cuban ”home made” food at at a family owned restaurant in the city of Cardenas. Even if it isn’t the most colourful food you can’t judge a book by it’s cover. I have not stopped eating 😀 My appetite has been like never before here and I make sure not to leave any food. What they serve is the best they can offer and I want to show my appreciation when they make the effort with the little ingredients they have! Everywhere we’ve been it has been really good.

//

Vi fick smaka på Kubansk hemlagad mat på en restaurang, som ägs av en familj i staden Cardenas. Maten är inte den färggranste men man ska inte döma hunden efyer håren. Jag har inte slutat äta 😀 Min aptit är som aldrig förr och jag ser till att inte lämna mat. Det man får är av det godaste de kan laga och jag vill visa att jag uppskattar maten de lagar på de få råvaror de har! Alla ställen vi varit på har maten varit riktigt bra!

The most common means of transportation is bike or horse & buggy. // Den vanligaste transportmetoden är fortfarande cykel eller häst & kärra.

They have cars but you’ll never get stuck in traffic because there isn’t really any traffic. Crazy when the population is 11 million. Cars are extremely expensive here but you see the american old school cars everywhere, and Ladas. Many of the cars are a mix and match of different brands because the people here have had to use the spare pars they can get their hands on because buying a new car (if you can find one) would cost about $30 000. These cars would never be approved at home but here they are good to drive as long as they have all the essential parts. How different isn’t it, Cuba is definitely an eye-opening experience. One more week here, will be exciting to see what else we get to learn here! xx

//

Det finns bilar här men man blir aldrig fast i trafiken eftersom det inte egentligen finns någon trafik. Sjukt då landet ändå har 11 miljoner invånare. Bilar är väldigt dyra här men ändå är det fullt av gamla amerikanska bilar och Ladan. Många av bilarna är en blandning av olika bilmärken för mänskorna här har varit tvunga att använda de reservdelar de kan få tag på eftersom att köpa en ny bil (om du hittar en) kan kosta $30 000. Bilarna här skulle aldrig gå igenom besiktingen hemma men är gör de det så länge bilen har de viktigaste delarna finns. Tänk att det kan vara så annorlunda, Kuba är verkligen en ögonöppnande upplevelse! Ännu en vecka kvar av detta, blir spännande att se vad annat vi lär oss här! xx

POOL HANG

Good morning! We have just had our 7am breakfast – we have been the first ones at the restaurant every morning. The breakfast is amazing and the chef makes us the perfect omelettes every day! Breakfast is my absolute favorite meal and this hotel gets 10/10 🙂 Most of the days we have either gone to the pool or beach after breakfast and pretty much stayed there all day until sunset. If we don’t go for lunch, we just order food to the sunbeds. Probably couldn’t be chilling much harder haha! I started reading my second book which definitely will take longer, it’s in German 😀 thought I’d challenge myself to not forget it completely but I keep falling asleep every three pages because it’s exhausting translating it all in my head :DD do you have any tips on good series or films in German on Netflix I could watch? Tips appreciated, thank you ❤

//

God morgon! Klockan är lite över 7 och vi har precis ätit vårt morgonmål. Vi är alltid de första i restaurangen här. Morgonmålet är fantastiskt och kocken lagar så goda omeletter åt oss varje morgon! Morgonmålet är min absoluta favoritmåltid och hotellet får definitivt 10/10 av mig 🙂 För det mesta har vi gått till poolen eller beachen efter morgonmålet och stannat till solnedgång. Ifall vi inte gått på lunch har vi beställt mat till solstolarna. Tror inte vi kan chilla mycket hårdare än så haha! Jag började läsa min andra bok som är på tyska 😀 tänkte att jag skulle utmana mig själv så jag inte glömmer språket helt men somnar typ efter tre sidor, det är så utmattande att översätta varje mening i huvudet :DD har ni några tips på serier eller filmer på Netflix som är på tyska? Tips är välkomna, tack ❤

AZUCAR, RON Y TABACO

Hola! ❤ Yesterday we went on our first day trip. ”Azucar, ron y tabaco” = Cuba. That’s what our guide told us in the beginning of the tour. The first stop was an old sugar factory where they don’t produce any sugar anymore but used to produce 250 tonnes of sugar in 24 hours. That’s an insane amount and this was not even one of the biggest factories. Sugar used to be the main produce and export in Cuba but nowadays many factories have closed down. We learned much about the process of sugar and traditionally sugar canes were cut with a machete by the machetero.

//

Hola! ❤ igår åkte vi på vår första dagsutfräd. ”Azucar, ron y tabaco” = Kuba. Så sa vår guide riktigt i början. Första stopet var en gammal sockerfabrik där de inte producerar socker längee men förr producerades 250 ton socker på 24 timmar. Det är helt galet mycket och det här var inte ens en av de största fabrikerna. Socker var tidigare en av de mest producerade och exporterade varorna i Kuba men i dagens läge har många fabriker stängt ner. Vi lärde oss så mycket om processen och traditionellt skärdes sockerrören med en machete av en machatero.

Even found my sugar train! // Hittade mitt sockertåg!

Fresh sugar juice. // Färsk sockersaft.

This guy demonstrated the job – most cutting is done with machines now and by the machateros only where the machines can’t go.

//

Mannen här demonstrerade jobbet – det mesta görs nuförtiden med maskiner och machaterorn gör det endast där maskiner inte klarar av att köra.

We got to try freshly cut sugare-cane. // Vi fick smaka på färska sockerrör.

Rum distilleries are yet not open to the public or visitors so we drove to Casa del Ron (house of rum) for a quick rum tasting. By quick I mean 12 rums in 25 minutes. My favorite was a mix of two liquors because it tasted like piña colada haha!

//

Rom distillerier är inte ännu öppna för publiken eller gäster så vi körde till Casa del Ron (romhuset) för en snabb romtasting. Med snabb menar jag 12 olika rom på 25 minuter. Min favorit var en blanding av två romlikörer för det smakade piña colada haha!

This factory is the origin of Havana Club rom. // Från den här fabriken härstammar Havana Club rom.

From the tasting we jumped on the bus to go to our last stop – Casa del Caffe (house of coffee) for “matching’ of coffee, rum and cigars. First you drink an espresso, then a small shot of rum after which your are ready to taste the cigar.

//

Från tastingen hoppade vi på bussen till vårt sista stop – Casa del Caffe (caffehuset) för “matching” av kaffe, rom och cigarrer. Först ska man dricka en espresso, sedan en liten romshot så är man klar för cigarren.

Tomorrow we’re going to HAVANA! Night xx // Imorgon till HAVANA! Godnatt xx

TURQUOISE WATER

Hello from Cuba! We got here two days ago and I’m loving this place. It’s sunny, warm and tropical, can’t get much better. The resort at Ocean Varadero El Patriarca is huge and they even have small golf car ”busses” driving around if you’re too lazy to walk haha! We’re right on the beach and our balcony is facing the turquoise Atlantic. The free wifi here doesn’t reach our room so instead of grabbing my phone first thing in the morning, I grab a book. I have already read one book and we haven’t even been here for two full days. Crazy! Good think I brought five!! So nice to be able to relax and just enjot. I have a million photos already, but here’s a few from our first days ❤

//

Hello från Kuba! Vi anlände två dagar sedan och jag älskar stället redan. Det är soligt, varmt och tropiskt, blir inte bättre än så. Resorten Ocean Varadero El Patriarca är enormt och de har t.o.m små golfbils ”bussar” som man hoppa på om man är för lat för att gå haha! Vi är precis vid havet med balkongen mot den turkosa Atlanten. Gratis wifin här räcker inte till rummet så istället för att ta upp telefonen då jag vaknar tar jag min bok istället. Jag har redan läst en bok och vi har inte ens varit här två hela dagar. Galet! Bra att jag tog med mig fem!! Skönt ändå att kunna koppla av och bara njuta. Jag har en miljon bilder redan nu, men här är några från våra första dagar ❤

STRANDED WITH NO WIFI

Good morning! This weekend I have practiced not being so ‘available’ and ‘online’ all the time. It’s been quite nice to put the phone away and spend time with friends and family. The hardest part is when you miss calls or you can’t instantly reply to someone, but is that actually so bad? I mean, we are so used to not having to wait for anyone to pick up the phone or text back, you almost feel quilty if you let some one wait. Then we apologize for having been busy with our lives and not heard them call or not seen their text. How backwards isn’t that?! Anyhow, my weekend of practice was hopefully enough, because today I’m getting on a plane to CUBA! We’ll have wifi but that’s only for one hour/week unless we buy additional wifi. Crazy when we’re used to having it so accessible, but I’ll take time to relax, recharge and I even packed 4 books! These photos are from our late Valentine’s day date night ❤ Now I’m off to the airport, bye! xx

//

God morgon! Det här veckoslutet har jag övat att inte vara så ’tillgänglig’ och ‘online’ hela tiden. Det har varit ganska trevligt att sätta telefonen åt sidan och spendera tid med vänner och familj. Det svåraste måste vara då man missar ett samtal eller inte kan svara direkt åt någon, men är det verkligen så dåligt? Jag menar, vi är så vana vid att inte vänta alls på att någon svarar i telefonen eller på ett meddelande, så man känner sig nästan lite skyldig om man inte gör det. Sen ber vi om ursäkt för att vi varit upptagna med våra egna liv och inte hört dem ringa eller skicka ett meddelande. Hur bakvänta är inte det?! Hur som helst, hoppas jag att jag övat tillräckligt eftersom jag idag hoppar på ett plan till KUBA! Vi kommer ha wifi, men endast en timme/vecka om inte vi vill köpa till. Galet då man är vana att ha det så tillgängligt, men det blir skönt att ta det lugnt, ladda batterierna och jag har t.o.m packat 4 böcker! Bilderna är från vår alla hjärtans dag dejt ❤ Nu ska jag iväg till flygfältet, bye! xx

I have to get popcorn when I go to the cinema – ALWAYS!
Butter & salt!

CHOCOLATES & BALLOONS

Happy Valentine’s Day! Today I’ve been to work, cleaned at home and done yoga. We have usually not made a big deal of Valentine’s Day, probably because the first year we were living together on Bondi Beach and it didn’t matter what day it was and we probably had chocolates every day anyway haha! It’s just a day for snuggles. This we decided that we’ll celebrate Valentine’s Day tomorrow instead because we wouldn’t really be home together tonight. We usually don’t get presents for each other on Valentine’s Day, but this year it it kind of happened and there’s a funny story.

I found the perfect birthday present for Tom a few weeks ago. He’s old winter boots split and we’ve talked about Timberlands for about two years. Accidentally, I found a pair of the right size on a massive discount so I had to get them. About two days ago Tom sent me a photo of other boots that looked the same and asked me if he should get them as they were the last pair in his size and SUPER cheap. I told him to wait a few days and when he asked me why he shouldn’t get them now before they get sold out, in the end I run out of explanations and just said I can’t discuss this with him haha! When I got home from work today there was a present, wine, chocolates and a giant lollipop on the table, together with a cute card. He had figured I might have got him expensive winter boots and felt he had to get me something too. Anyway, I’m looking forward to our date night tomorrow night! xx

//

Glad alla hjärtans dag! Idag har jag varit på jobb, städat och yogat. Vi har inte brukat göra en stor grej av alla hjärtans dag, kanske för det första året bodde vi tillsammans på Bondi Beach och det hade ingen skillnad vilken dag det var eftersom vi antagligen åt choklad varje dag haha! Det är en dag för att mysa.

I år bestämde vi att vi firar alla hjärtans dag imorgon i stället eftersom vi inte hade mycket tid för varann ikväll. Vi köper inte presenter åt varandra, men detta år hände det bara och det är faktist en rolig historia.

Jag hittade den perfekta presenten för Tom några veckor sedan. Hans gamla vinterskor hade spruckit och vi har talat om Timberlands säkert två år nu. Jag råkade hitta ett par i rätt storlek och de var på enorm rea så ja måste köpa dem. Typ två dagar sedan skickade Tom en bild på ett par skor som såg nästan lika ut och frågade ifall han skulle köpa dem då de var sista paret i hans storlek och EXTREMT billiga. Jag sade att han ska vänta ett par dagar och när han frågade varför han inte bara kan köpa dem hade jag inga excuses kvar utan sa bara att jag inte kan diskutera det här med honom haha! Idag då jag kom hem stod det en present, en vinflaska, choklad och en enorm slickepinne på bordet, tillsammans med ett gulligt kort. Han hade fattat att jag säkert köpt vinterskor åt honom och kännt att han måste köpa något åt mig. Jag ser fram emot vår dejtkväll imorgon! xx

100% VEGAN – BOYFRIEND APPROVED

Hello! This year I wanted to eat more vegetarian/vegan – not only to reduce my carbon footprint, but because I don’t really want that much meat anyway and sometimes I can even feel it’s difficult to eat meat if I start thinking of what I’m eating. Is that weird? This doesn’t mean that I have cut it out completely, but I don’t eat meat as much and maybe eventually I will be creative enough to not need it for my meals at all. Beans (a main food for many who don’t eat meat) is something I never liked and I would ALWAYS ask for my food without beans. One day a few weeks ago we only had red kidney beans and not much else in, so I threw together something completely random and I was shocked when I managed to make beans edible, haha!

//

Hej! I år vill jag äta mer vegetariskt/vegant – inte bara för att minska på mitt koldioxidavtryck, men också för att jag inte egentligen vill ha så mycket kött och ibland känns det t.o.m svårt att äta om jag börjar tänka på vad jag äter. Är det konstigt? Det betyder ändå inte att jag helt och hållet lämnat kött, men jag äter inte det lika mycket och kanske jag i något skede är tillräckligt kreativ för att inte behöva det alls. Bönor (något många äter istället för kött) är något jag aldrig gillat och jag har ALLTID bett om min mat utan bönor. En dag för någon vecka sedan hade vi dock inte mycket annat än kidney bönor, så jag slängde ihop något helt random och var chockad av att ha lagat något ätbart av bönor, haha!!

Vegan steaks with sweet potato fries

1 can of kidney beans in water/burk kidney bönor
2 garlic cloves/vitlöksklyftor
1 dl oats/havregryn
a “slice” of ginger/ en “skiva” ingefära
a handful of kale/en handfull grönkål
salt
pepper/peppar
cayenne pepper/cayennepeppar
vegan stock/grönsaksbuljong

Mix everything together with a hand blender and make small stakes. I made them quite thin because otherwise the outside burns before they’re cooked through. Together with this I made sweet poato fries with some paprika in the oven. I seasoned them with just salt, pepper and some herbs. If you want to keep it 100% vegan you can make small sour cream dip from a vegan version of sour cream. I only had normal sour cream though, so I mixed it with some salt, pepper and lemon juice. This is the only way you’ll get me to eat beans for now, but I’m learning. I have tried this recipe now twice so it didn’t succeed by accident. Try it out and let me know if you have other delicious recipes with beans ❤

//

Blanda ihop allt med en stavmixer och gör till små biffar. Jag gjorde dem väldigt tunna för annars bränns de på utsidan innan de blivit färdiga inuti. Tillsammans med detta gjorde jag batatfranskisar med paprika i ugnen. Jag smaksatte dem med bara salt, peppar och torkade örter. Om du vill ha det 100% vegansk kan du göra en gräddfilsdip av nån vegansk version av gräddfil. Jag hade dock endast vanlig gräddfil, så jag blandade den med salt, peppar och citronsaft. Det här är det enda sättet jag går med på att äta bönor just nu, men jag övar. Jag har provat detta recept nu två gånger så det lyckades inte bara av misstag. Prova och berätta gärna ifall du har något annat gott recept på bönor ❤

GO-KART RACING

Looking cool in this outfit, haha!

What a day it has been! This morning I overslept and didn’t have time for coffee or breakfast so I took both to go. On days like this I thank myself for having prepared my food the night before so I can just get up, get ready, grab a foodbox and go. After work I met up with my girlfriends for a catchup. How crazy is it that a few months can fly by without seeing some friends?!? Anyway, it was lovely to sit down for some girlchat and then head off to a couple’s birthday – birthday karting!! I haven’t done karting for a few years and I’ve only done it once before, but it was so much fun! The day got in other words better, hope yours was great too! xx

//

Vilken dag det har varit! Jag försov mig i morse och hade varken tid för kaffe eller frukost så jag tog båda ‘to go’. Dagar som idag tackar jag mig själv för att ha fixat lunchen klar för följande dag så jag bara kan stiga upp, fixa mig, ta en matbox och åka iväg. Efter jobbet träffade jag mina tjejkompisar för en catchup. Hur galet är det inte att några månader kan bara flyga förbi utan att se vissa kompisar?!? Dagen blev alltså bättre av lite tjejsnack och sedan var det dags att fortsätta vidare på en födelsedag – födelsedags karting!! Jag har inte kört på några år och annars bara gjort det en gång tidigare men det var så roligt! Dagen blev med andra ord bättre, hoppas er dag var super också! xx

RUNEBERGSTÅRTA – NO PUNCH

Hey lovelies! Yesterday was ‘Runebergsdagen’ (Runeberg wrote the Finnish National Anthem) and he was said to love these small cakes called ‘Runebergstårtor’ that we eat every year on the 5.2. I usually don’t like the ones you can buy as they are flavoured with punch or rum. That’s why I decided to try to make my own, this recipe is without almonds. So I looked around for different recipies and combined them into one delicious recipe. If you are like me (and probably all the other kids in the country) who don’t like the original ones, scroll down for the recipe for a perfect modified ‘Runebergstårta’.

//

Hej kära! Igår var det Runebergsdag (Runeberg skrev Finlands nationalsång) och Runeberg sades älska dessa bakelser som kallas ‘Runebergstårtor’, vilka vi alltid äter den 5.2. Jag tycker ofta inte om dem man kan köpa för de innehåller punsch eller rom. De är ofta väldigt torra. Därför tänkte jag att jag ska prova baka egna, detta recept utan mandlar. Så jag letade efter olika recept och kombinerade dem till ett sååå gott recept. Om du är som jag (och säkert alla andra barn i landet) som inte tycker om de orginala, här är ett recept för den perfekta modifierade Runebergstårtan.

Runebergstårta, no punch

170g butter/smör

1,5dl cane sugar/rörsocker

2 eggs/ägg

1dl breadcrumbs/skorpmjöl

1dl flour/mjöl

1 tsp/tsk cardemom/kardemumma

6 gingerbread/pepparkakor

1 tsp/tsk baking powder/bikarbonat

Topping

icing/glasyr (I bought a ready made one this time/jag köpte en färdig denna gång)

raspberry jam/hallonsylt

This is super simple. Mix sugar and butter, then add the eggs. Mix the rest of the ingredient separately and then combine the mixtures. Use an electric mixer to really blend it all together. Bake in a 175°C oven for 20 minutes. Let the cakes cool down for about 10-15 minutes, decorate and voíla! Let me know how good yours were xx

//

Detta är så enkelt. Blanda socker och smör, tillsätt äggen. Blanda resten av ingredienserna separat och blanda sedan de två blandningarna ihop. Använd en elvisp för att verkligen få blandningen bra. Grädda 20 minuter i 175°C ugn. Låt tårtorna svalna i ca 10-15 minuter, dekorera och voíla! Berätta hur era smakade xx