JANUARY

Did you make any New Year’s resolutions?

We decided, instead of a resolutiong for the whole year, we make new ones for every month.

Our resolution/goal for January was to feel good. With that I mean focus on getting back to having healthy food and training habits. It felt like all of last year was a little slow when it comes to these things, which isn’t true of course because I did a lot more yoga and went on runs in the summer – I just didn’t work out at the gym as much. It felt very different to the year before when we spent a lot of time at the gym. I miss that too, so now in January we’ll manage our time to “have time” for workouts. It is only the 5th of January so far, which means no point stressing about the fact that the year didn’t start as I planned.

The past few days I haven’t slept well, been tired, had about 96 hours of headache and just not had much energy. I’m trying to think like this though: The body doesn’t reset at midnigt on New Year’s Eve. Why would everything from before just magically disappear and a new person appear just from the day changing. I mean, we would feel like new people every day if that was the case. The mindset can change at midnight (new year new me), but in real life you have to be a little more forgiving and not make yourself feel down the first days of the new year only because you are tired from Christmas stressing and parties, the actual Christmas celebrations and New Year’s Eve.

However, January is going to be about feeling good and get a new start on an energized lifestyle. We’re going to work out, make good foods and at the same time focus on what feels good right now. I’m also going to try yoga at a studio in Finland this year – now I have been doing it at home. The idea is to concentrate on a new resolution/goal every month. We haven’t planned the whole year, but will take it day by day to see what feels important to us. What we then feel like putting more time and energy into, will be the goal for the following month.

Of course we want everything we do next build on what we do now and not just drop everything after the month. Unless it feels good to do so. We’ll see how it goes. We have quite a few ideas on what to do next, but these things might change along the way and we can’t plan too far away in the future, haha! 

So these things will be the voice in my head during January and hopefully the voice that makes me feel good stays, so I can concentrate on new things in February while continuing feeling good for the rest of the year. So friends and enemies, hopefully you find something you like to do and put your energy into that – if you like something you’ll also perform better. When you perform better you will get so much more positive energy. At least I think so. ❤

//

Gjorde ni några nyårslöften? 

Vi bestämde att istället för ett löfte för hela året, gör vi ett nytt varje månad. 

Vårt löfte/mål för januari är att må bra. Med detta menar jag att få träningen och hälsosamma matvanor att bli en del av vår livsstil igen. Hela förra året var ganska långsamt med träningen, vilket inte är sant eftersom jag yogade massor och sprang på sommaren – jag gick bara inte på gym lika mycket. Det kändes bara annorlunda då vi spenderade mycket mer tid på gymmet året innan. Saknar det också och därför har vi bestämt att nu i januari planera vår tid bättre så vi “har tid” att träna. Det är ju först den 5. januari så ingen orsak att ta någon stress här ännu över att mitt år inte börjat riktigt som jag tänkt mig.

Dom senaste dagarna har jag sovit dåligt, varit skittrött, haft typ 96 timmar huvudvärk och ja, inte haft någon energi alls. Jag försöker ändå tänka såhär: Kroppen nollställs ju inte vid tolvslaget på nyårsafton. Varför skulle allt bara magiskt försvinna då och en ny mänska dyka upp bara för att dygnet byter. Så fungerar det ju inte – eller mindsetet kan ändras vid midnatt (new year new me) men i praktiken får man väl vara lite snällare med sig själv och inte dra ner sig i gropen första dagarna på det nya året bara för man är trött och otränad efter julklapsstress, julfester, själva julfirandet och nyår.

Hursomhelst, ska januari handla om att må bra och få fart på en pigg livsstil. Vi ska träna tillsammans, äta bra och samtidigt fokusera på att göra det som känns bra just nu. Jag ska även prova yoga på en studio i Finland – nu har jag ju bara yogat hemma. Tanken är att varje månad koncentrera oss på ett nytt  löfte/mål. Vi har inte planerat hela året, utan tar det en dag i taget och ser vilka saker som känns viktiga för oss. Det vi känner för att sätta mer tid och energi på, blir sedan målet följande månad.

Vi vill ju samtidigt att det vi gör till näst bygger på det vi gör just nu och inte så att vi efter en månad bara lämnar allt. Utom då det känns bra att göra så. Vi får se hur det går. Vi har en del idéer på vad vi vill göra näst, men dessa saker kan ju ändra längs med vägen så vi planerar inte allt för långt i framtiden, haha. 

Detta kommer vara rösten i bakhuvudet under januari och förhoppningsvis fastar den, så att jag i februari kan koncentrera mig på nya grejer samtidigt som jag fortsätter må bra resten av året. Så vänner och ovänner, hoppas ni hittar nåt ni gillar och sätter energi på det – gillar man det man gör, gör man det även bra. Gör man bra av sig, får man en massa positiv energi. Så tror åtminstone jag. ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: