COMFY SWEATERS & MONDAY THOUGHTS

Today I woke up so tired I barely got out of bed. In the end I managed to crawl out and even had time for coffee and breakfast. Normally getting up early isn’t difficult and to be honest,  I love having lots of time in the morning. Sometimes I even set my alarm for way earlier than I would need to, just to be able to wake up “before the day starts”. This way it feels like I am given a few more hours in my day. Does anyone else do this? It’s a magical feeling being awake before the world around you starting to wake up, try it one day and I promise you’ll want to do it every single day. After weekends, I often struggle to sleep well Sunday-Monday. It’s like an unconcious stress about the week that I forget about as soon as I wake up and instead I’m just a little tired the whole day. So, this Monday flew by and I am okay with not having done much. Some days you just have to decide to do less – which is something I am still not too good at haha. 

If my mind can play tricks me I will trick it back. I am going to try and start thinking of Sundays as any other day, instead of the end of a week after which you have to “start fresh”. I’ll build my days on top of each other not always starting from zero every Monday. Because why would you?! Now it’s however bedtime. Good night xx

//

Idag då jag vaknade var jag så trött att jag knappt kom upp ur sängen. Till slut lyckades jag kräla upp och hade till och med tid för kaffe och frukost. I normala fall har jag inga svårigheter att stiga upp tidigt och ärligt sagt, älskar jag att ha massor med tid på morgonen. Ibland ställer jag in alarmet mycket tidigare än vad jag skulle behöva, bara för att kunna stiga upp “innan dagen börjar”. Då känns det att jag får flera timmar på dygnet. Gör någon annan så? Det är en magisk känsla att vara vaken innan världen omkring en vaknar upp, prova och jag lovar du kommer älska det. Efter helger, sover jag ofta dåligt söndag-måndag natt. Det är som omedveten stress över kommande vecka som jag glömmer bort så fort jag vaknar och istället är jag bara lite trött hela dagen. Så, den här måndagen bara flög iväg och jag känner att det är okej att inte ha gjort så mycket idag. Vissa dagar måste man bara bestämma sig för att göra lite mindre – vilket är något jag inte är så bra på ännu haha. 

Om min hjärna kan spela såna spratt med mig så kan jag väl göra det tillbaka. Jag ska prova med att börja tänka på söndagar som om de var vilken som helst annan dag, istället för att tänka att det är slutet på veckan och man sedan måste “börja om”. Hellre bygger jag mina dagar på varann och inte alltid börjar måndagar från noll. Varför skulle man ens göra det?! Nu är det dock sovdags. Gonatt xx

 

SECRET SMOOTHIE INGREDIENT

Good morning! Today we started our day with a walk and a coffee mission. I love my morning coffee and I prefer to have the coffee with my brekfast, not separately. So, we wrapped up, because it is -4 degrees  Celcius today, and went for a little morning walk to get coffee. A win win in a way – we got the coffee and have now been outside too. With the coffee and noses red from the crispy cold, we came back and had a very Finnish breakfast I’d say. Coffee, smoothie and Karelian pies with egg+butter – d e l i c i o u s.

//

God morgon! Idag började vi dagen med en promenad och en kaffe mission. Jag älskar morgonkaffe och jag föredrar att dricka kaffet med frukosten, inte skilt. Så vi drog på oss varma kläder, eftersom det är -4 grader Celcius idag, och gick på en liten morgon promenad för att köpa kaffe. Det blev två flugor i en smäll – vi fick kaffe och nu har vi varit ute också. Med kaffet och näsorna röda av den krispiga kylan, kom vi tillbaka och hade en väldigt finsk frukost skulle jag säga. Kaffe, smoothie och karelska piråger med äggsmör. 

Green smoothie: Banana, kale, spinach, mango & CUCUMBER !
Grön smoothie: Banan, grönkål, spenat, mango & GURKA !

Try cucumber in your smoothie – it will make any green smoothie taste so fresh! Have an amazing Sunday ♥

//

Prova grurka i er smoothie – det kommer göra vilken gröna smoothie som helst så mycket fräschare! Ha en fin söndag ♥

 

OUT IN THE WOODS

Good morning! Today I woke up early because it is so nice having 3-4 hours in the morning before going to work. Some days I prefer working on the evening to get other things done in the morning when I feel most energized and productive. 

These photos are from Sunday, we decided to go stay at my parents house on the weekend when they were away. It is so peaceful and calm around there, absolutely no one that might walk past or mind your business. Now I just want to move somewhere in the middle of the woods haha. I just love the feeling of waking up and being able to step outside and you’re surrounded by nature. We made our way up on the rocks for good views and enjoyed the calmness. A great way to destress and I always sleep so much better after being out in the fresh air – is there a better way to get ready for a new week?! 

//

God morgon! Idag vaknade jag tidigt eftersom det är så skönt att ha 3-4 timmar tid på morgonen innan jobbet. Vissa dagar föredrar jag att jobba på kvällen istället sköter helst andra ärenden på morgonen då jag känner att jag har mest energi och känner mig produktiv. 

Bilderna är från söndagen, vi bestämde oss för att låna mina föräldrars hus då de var borta. Det är så fridfullt och lugnt där, ingen som går förbi huset eller bryr sig om vad man gör. Nu vill jag ju bara flytta någonstans i mitten av skogen haha. Jag älskar känslan av att vakna och kunna gå ut och känna att man är omringad av naturen. Det bästa sättet att avkoppla och jag sover så mycket bättre efter att ha varit ute i friska luften – finns det ett bättre sätt att göra sig redo för en ny vecka?

xxx

BEACH PARTY

For our second day one of the girls had organized for all of us to go to a beach club. We got picked up in a minibus and the driver got a good laugh seeing us in matching swimsuits, I was obviously not expecting a bridal party. It was an about 45 minute drive and by the time we arrived to BJ’S Oceanside we were all starving – luckily we had a table booked. 

We had so much fun – dressing up (they had a costume box), dancing to live music, singing and playing with the owner’s two dogs, Batman and BJ, and finally moved our party down to the beach. 

//

För vår andra dag hade en av tjejerna organiserat för oss alla att åka till en beach club. Vi blev upplockade i en minibuss och chauffören fick ett gott skratt då han såg oss alla i matchande simdräkter, han förväntade sig klart inte en möhippa. Resan tog ungefär 45 minuter och då vi anlände till BJ’s Oceanside var vi superhungriga – som tur hade vi ett bord bokat. 

Vi hade så kul – klädde ut oss (de hade en utklädnadslåda), dansade till live musik, sjöng och lekte med ägarens hundar, Batman och BJ, och till sist flyttade vi oss ner till stranden. 

We played some games and swam in the COLD Atlantic until sunset, making sure we wouln’t run out of sangria. When the minibus picked us up after the day we were so exhausted after such a fun day, we were in bed at around 10pm. 

//

Vi spelade olika spel och simmade i ISKALLA atlanten tills solnedgång, samtidigt som vi försäkrade oss om att sangrian inte tog slut. När minibussen slutligen hämtade oss efter dagen, var vi så utmattade efter den roliga dagen att vi var i säng typ kl 22. 

I would do this day with these girls anyday again and I miss every single one of them ♥ Have an amazing Friday night!

//

Jag skulle ta denna dag när som helst med dessa tjejer och jag saknar var och en av dem ♥ Ha en fin fredag!

ALVOR SAILING

Hey lovelies!

I don’t think I said this yet, but the reason we traveled to Portugal was for a wedding. We spent four days with the girls at Albur Village and the boys stayed separately in a villa – for the wedding everyone moved into their own hotel rooms. Such a great idea to organize a whole wedding week abroad!!! Also, this was the first of my friends to get married so the bar is set high for anyone who is next, haha! Just kidding, weddings are so filled with love they could be in a dark alley and I would still love it ♥

//

Jag tror inte jag sade detta än, men vi åkte till Portugal för ett bröllop. We spenderade fyra dagar med tjejerna i Albur Village och killarna hade en separat egen villa för bröllopen flyttade alla in i sina egna hotellrum. Vilken super idé att ordna en hel bröllopsvecka utomlands!!! Detta var även den första av mina vänner som gift sig så ribban är satt högt för den som är näst, haha!

Skämtar bara, bröllop är så kärleksfulla så det kunde vara i en mörk gränd och jag skulle ändå älska det ♥

I had never met any of the girls before, apart from the bride to be, so I was super excited to get to meet everyone! The first night we all bonded over some pizza and from then on, it was like if we had always know each other. Every single one of the girls was so amazing, great personalities and just beautiful in every single way. 

//

Jag hade aldrig tidigare träffat någon av tjejerna, utom då henne som skulle gifta sig, så jag var super ivrig att träffa alla! Den första kvällen bondade vi över pizza och från den stunden var det som om vi alltid känt varandra. Alla tjejer var så härliga, underbara personligheter och bara fina på alla sätt.

Processed with VSCO with kp1 presetDSC_0226-2DSC_0231-2

The first morning we walked down to the port of  Alvor and got on a catamaran that took us along the coast. We stopped to do some kayaking and swimming too. Bummed we didn’t see any dolphins.

//

Den första morgonen promenerade vi ner till hamnen i Alvor och steg på en katamaran som tog oss längs med kusten. Vi stannade för att paddla och simma. Synd att vi inte såg några delfiner.

Exactly 9 weeks ago now and I wish we could go here again xx

//

Exakt 9 veckor sedan detta och jag hoppas vi hade kunnat göra om detta xx

ROADTRIP

Time for some roadtrip photos! 

We decided to drive from Torrevieja to Alvor in Portugal instead of trying to fly/bus/train. It was an 8 hour drive, which we thought would be super tough. 

//

Dags för roadtrip bilder!

Vi bestämde oss för att köra från Torrevieja till Alvor i Portugal istället för att försöka flyga/buss/tåg. Det var 8 timmar att köra, vilket vi trodde skulle bli jätte tungt.

 

We stopped off in Seville for some food and last minute shopping. It was such a beautiful city – I wish we had more time to spend there, but hopefully we can do that another time. 

//

Vi stannade i Seville för att äta och lite sista minuten panikshopping. Seville var en så vacker stad – önskar vi hade kunnat stanna längre, men hoppas vi kan göra det en annan gång.

Our little Toyota HYBRID! When we first jumped in we turned the car on an off from an ON/OFF button so many times and almost Youtubed “How to start a Toyota Hybrid”. Then we realized it is so quiet and we had in fact just been starting and turning it off…

//

Vår lilla Toyota HYBRID! När vi först hoppade in i bilen startade vi bilen från en ON/OFF knapp så många gånger utan att få igång den så vi nästan kollade från Youtube hur man startar en Toyota Hybrid. Sen insåg vi att den är helt enkelt så tyst och där hade vi då hålit på starta och stänga av den..

Driving into Portugal and Alvor – we were greeted by this breathtaking sunset.

//

Då vi kom körande in till Portugal och Alvor möttes vi av denna galet fina solnedgång.

DSC_0210-2DSC_0203DSC_0200

The way back we almost powered through the whole 8 hours with a quick coffee stop somewhere in the middle of nowhere. 

//

Resan tillbaka körde vi nästan i ett streck med en snabb kaffepaus i mitten av ingenstans.

IMG_6135IMG_6142

Already looking forwad to another roadtrip and visits to some beautiful cities in Spain!♥

//

Ser redan fram emot en till roadtrip och att besöka några fina städer i Spanien!♥