BUSY DAYS

Pants – Secondhand, Shirt – Lindex, Coat – Vila, Headband – Cos, Sunglasses – H&M, Bag – Coach

Hi! WOW time flies and I didn’t realize I haven’t been in here for a whole week. After my holiday I thought I’ll have time to sit and update “my diary” because it’s so much fun to be able look back at old memories. That’s the main reason for me blogging too. Well, there’s been a lot going on in the past week. I don’t even know where to begin or if anyone even cares haha. Last week looked something like this (had to open my calendar for this haha):

Monday – Morning workout at 7am. Massage after work. I needed one so bad, need to go back soon again.
Tuesday – Another gym day. In the beginning it just kills all energy haha so I was knackered after.
Wednesday – Home spa day with my girls Inka & Jenni. We made pizza, talked & fixed our nails.
Thursday – Dinner with colleagues – so nice to see everyone after SIX MONTHS!!
Friday – Sushi night with my girls Laura & Ela and a club re-opening.
Saturday – Reunion with the crew we traveled to Chile with last year.
Sunday – A day at my parent’s, basically eating all day haha. My parents went loco on cooking – best ❤

//Hej! WOW tiden flyger iväg och jag insåg inte att det varit en vecka sedan jag senast var inne här. Efter min semester trodde jag verkligen att jag skulle ha tid att sitta och uppdatera “min dagbok” för det är så roligt att kunna se tillbaka på gamla minnen. Det är den största orsaken till att jag bloggar också. Så, det har varit en hel del på gång den senaste veckan. Jag vet inte ens var jag ska börja eller om någon ens bryr sig haha. Förra veckan såg ut typ såhär (måste öppna kalender för det här haha):

Måndag – Morgonträning kl. 7. Massage efter jobbet. Behövde verkligen det, måste gå tillbaka snart igen.
Tisdag – En till träningsdag. I början dödar det verkligen all energi så jag var helt slut efteråt.
Onsdag – Hemmaspa dag med mina tjejer Inka & Jenni. Vi lagade pizza, pratade & fixade våra naglar.
Torsdag – Middag med kollegorna – så trevligt att se alla efter SEX MÅNADER!!
Fredag – Sushikväll med mina tjejer Laura & Ela och återöppning av en klubb.
Lördag – Reunion med gänget vi reste till Chile med förra året.
Söndag – En dag hos mina föräldrar, typ bara ätande hela dagen haha. Mina föräldrar gick loco på matlagning – bäst ❤

Pants – Secondhand, Shirt – Lindex, Coat – Vila, Headband – Cos, Sunglasses – H&M, Bag – Coach

Looking back now it’s no surprise I haven’t had time for many other things. This week I’m prioritizing my workouts and reading for an exam for work. I think I mentioned this exam already in June – not much progress since hehe. Now I’ll really try to get this done. With that said I think it’s time to go to bed and get a good productive day tomorrow. Goodnight!

//När jag ser tillbaka nu så är det nog inte så konstigt att jag inte hunnit med mycket mer. Den här veckan ska jag prioritera min träning och läsa till en tent för jobbet. Jag tror jag nämnde den här tenten redan i juni – inte mycket har hänt sen dess hehe. Nu ska jag verkligen försöka få det gjort. Med det sagt tror jag det är sovdags för att få en riktigt bra produktiv dag imorgon. Godnatt!

LAST WEEKEND’S VIBES

Dinner – The Cock

Good morning! Hope you have had a good start to this week. I though I would have time to make a weekend update yesterday before work, ambitious of me. Not sure how I thought there since my morning looked pretty much like this 6.30 wake up, 7.00 gym, 8.30 work 😀 I always think I’ll have time for more things than there are hours in a day…

//God morgon!! Hoppas ni har haft en bra start på veckan. Jag är trodde jag att jag skulle göra en helguppdatering igår innan jobbet, ambitiöst av mig..Inte säker hur jag tänkte där då min morgon såg ganska långt ut såhär 6.30 vaknade, 7.00 gym, 8.30 jobb 😀 Jag tror alltid jag har tid med mera än det finns timmar i dagen…

Back to the weekend now. On Friday we went out for dinner with my mum and cousin and had a really good meal. After the meal we drove to my parents house, had a glass of wine and played some board games. It was really nice and me and my cousin stayed the night there. Saturday was quite rainy, but in the morning we picked some lingonberries around the house. We usually pick blueberries and lingonberries every year to the freeze them for the winter and have them until next summer. Well, most times they don’t last that long hehe. It feels more special to eat berries you have picked yourself though from the amazing nature around us than buying frozen berries from the shop. Plus buying berries is expensive and picking them completely free! Anyways our freezer is 80% different berries that we’ve picked this summer now.

//Tillbaka till helgen nu. På fredag gick vi ut på middag med min mamma och kusin och åt en riktigt god middag. Efter det körde vi till mina föräldrar, drack ett glas vin och spelade lite bordsspel. Det var riktigt trevligt och jag och min kusin stannade där övernatten. Lördagen var ganska regning men på morgonen plockade vi lite lingon runt huset. Vi brukar plocka blåbär och lingon varje år för att frysa dem inför vintern och ha dem till nästa sommar. Men oftast räcker dom inte så långt hehe. Det känns dock mer speciellt att äta bär man plockat själv från naturen runt om sig istället för att köpa dem i butiken. Plus att köpa bär är dyrt och plocka dem helt gratis! Vår frys är nu 80% bär som vi plockat den här sommaren.

Lunch – IKEA

In the afternoon we drove to Ikea for a late lunch and tried their meatless meatballs. YUM – they were actually pretty good and definitely what I’ll have from now on instead. We only ate lunch in IKEA, it was too busy with people shopping on Saturday so we didn’t feel like getting in there with everyone and instead headed to Helsinki Outlet to check it out. This is what I ended up coming home with. In my opinion these are also things that I needed (read: justifying the shopping).

//På eftermiddagen körde vi till Ikea för en sen lunch och provade deras vegetariska bullar. NAM – de var faktiskt riktigt goda och definitivt det jag kommer äta från och med nu. Vi åt bara lunch på IKEA, det var för mycket folk som shoppade på lördag så vi kände inte för att trängas där med alla och körde istället rakt till Helsinki Outlet. Det här är det jag sedan kom hem med. Enligt mig är det här även saker jag behövde (läs: intalar mig själv att det var ok att köpa).

THE PLASTIC BAG

FRIDAY ❤ Currently sitting in my towel on the sofa feeling very good about my decision to cancel my workout class and instead having two hours to myself. I don’t usually last minute cancel plans, but today I felt like I didn’t get anything done in the day and trying to puzzle everything together was too much. The plan today was to decide on an outfit, pack an overnight bag, go to the gym straight after work, shower & get ready at the gym, book a table somewhere for tonight and then actually make it for dinner too. An hour before I should have been ready to leave, I still had this mornings washed towels in the washing machine (they are still there), no outfit decided, no bag packed and absolutely no clue where to eat tonight. So I felt I just want to now take my time and get everything done instead of running around like a maniac. Tonight we’re going for dinner with my mom and cousin, but like I said, we don’t know yet where to go. We really wanted to go to Madonna, but becuase it’s so last minute they don’t have any tables left… Now I’m gong to enjoy this a short moment in front of Netflix and hang up that washing hehe. Have a wonderful weekend ❤

//FREDAG ❤ För tillfället sitter jag i min handduk i soffan och känner mig väldigt nöjd över mitt val att avboka dagens träningspass och istället ha två timmar för mig själv. Jag brukar sällan avboka något i sista minuten, men idag kändes det som om jag inte fick något gjort och att försöka pussla ihop allt var för mycket. Planen idag var att bestämma en outfit, packa en väska för övernattning, träna direkt efter jobbet, duscha & laga mig i orning där, boka ett bord någonstans för ikväll och sen faktist komma iväg på middagen också. En timme innan jag skulle ha gått hemifrån, hade jag fortfarande morgonens tvättade handdukar i tvättmaskinen (de är fortfarande där), ingen outfit klar, ingen väska packad och absolut ingen aning om var vi ska äta ivkäll. Så jag kände att jag bara vill ta min tid och får allt gjort i lugn och ro istället för att springa omkring som en galning. Ikväll ska vi äta middag med min mamma och kusin, men som sagt, vet vi inte vart vi ska gå än. Vi skulle verkligen ha velat gå till Madonna, men eftersom det är så sista minuten har de inga bord kvar… Nu ska jag njuta av denhär korta stunden framför Netflix och hänga upp tvätten hehe. Ha en underbar helg ❤

BACK AT THE OFFICE

Hey, I’m just about to get changed to do a workout and after that all I’m doing tonight is eat and then sleep. I’m so tired today and I don’t know if it’s because I got up early yesterday to go to the gym or because I got up early today and went to the office for half of the day. Our office is moving into brand new office spaces and today we went there to try out that everything works as it is supposed to and I’m actually quite excited to work there. When we go back to the office it is. I don’t think there will be a day when I want to get back to the office five days a week anymore, but to see colleagues and get that little bit of social would be nice.

//Hej, jag ska precis byta om för att träna och efter det kommer jag bara äta och sen sova. Jag är så trött idag och jag vet inte om det är på grund av att jag steg upp så tidigt igår för att gå till gymmet eller för att att jag steg upp tidigt idag och gick till kontoret för halva dagen. Vårt kontor flyttar till splitternya kontorslokaler och idag gick vi dit för att testa att allt funkar som det ska och jag ser faktiskt fram emot att jobba där. Sen när vi då går tillbaka till kontoret. Jag tror inte det kommer en dag då jag vill jobba på kontoret fem dagar i veckan längre, men att se kollegor och få det där lilla sociala skulle vara trevligt.

Last week I got my gym membership back, but today I’m so happy that Tom is doing this online class from home because that way I can get a workout done. It’s easier for me to just do the class if I’m at home than hide somewhere in silence for an hour. I know for a fact I would skip it today otherwise hehe. The class is on Stepout, the company whose event we went to last Saturday. They have an online platform for classes and I have no idea what countries the app can be downloaded in or where it works, but at least if you’re in Finland you can get it. Now – let’s get this workout done!

//Förra veckan fick jag mitt gym medlemskap tillbaka, men idag är jag så glad att Tom drar ett online träningspass hemifrån så då får jag även en träning gjord. Det är lättare för mig att bara göra träningen om jag är hemma än att sitta och gömma mig tyst någonstans under en timmes tid. Jag vet att jag definitivt inte skulle ha gått och tränat annars idag hehe. Träningspasset är på Stepout, vars event vi gick på förra lördagen. De har en online plattform för träningspass och jag har absolut ingen aning om i vilka länder appen kan laddas ner eller var den fungerer, men åtminstone om du är i Finland så finns den att ladda ner. Nu – dags att få träningen gjord!

ABOUT LAST NIGHT

It’s getting late and my plan is to go to bed soon and hopefully get up to workout before work… We’ll see how that goes hehe. Today we’ve had a really chill day, late breakfast, Netflix, sauna and more Netflix. This morning we started watching The boys on Amazon Prime. It’s about superheroes and for some reason it’s quite good too so we’ve binged on that today. The weekend was so cosy and exactly how I want all weekends to be. On Friday I went to the the gym after work, came home and made dinner for us, watched the film Time trap and after Tom went to bed I put on a facemask and did my nails. I haven’t had a night like that in a long time and I can’t remember the last time I watched a movie. Cosy anyway.

//Det börjar vara sent och min plan är att gå sova snart och hoppas att jag kan stiga upp tidigt och träna före jobbet… Vi får se hur det går hehe. Idag har vi haft en riktigt lugn dag, sen frukost, Netflix, bastu och mer Netflix. I morse började vi se på The boys på Amazon Prime. Det handlar om superhjältar och av nån andeldning är det ganska bra så vi har sett på det hela dagen. Veckoslutet var så mysigt och precis som jag vill att alla veckoslut ska vara. På fredag gick jag till gymmet efter jobbet, kom hem och lagade middag till oss, såg filmen Time trap och efter att Tom gick och sova satte jag på en ansiktsmask och fixade naglarna. Jag har inte haft en sådan kväll på länge och kan inte minnas när jag senast såg en film. Mysigt ändå.

Lunch from Fuel Me
Pizza from Alfons and Truffel crisps
Drinks at the Hard Rock

Yesterday we spent most of the day at an event where Tom was taking two classes. The startup company Stepout that organized the Epicolo event was promoting their new app, their trainers and online classes. It was a lot of fun an we also tried a salsa class for beginners. It’s been so long since I’ve been to an event and done any type of networking and meeting new people. After the event we had to rush back home because we had friends coming over. Also my cousing just moved here to the city for a few months, yaayy, so I also invited her to hang out with us. We ate pizza and played darts on our balcony before heading out to watch a gig. Successful night and we were home early too. Now – write down my plans for next week and then go to bed. Goodnight ❤

//Igår var vi nästan hela dagen på ett event där Tom höll två träningspass. Startup företaget Stepout som organiserade Epicolo eventet promotade deras nya app, deras tränare och online träningspass. Det var super roligt och vi provade också en salsatimme för nybörjare. Det är så länge sedan jag varit på något event och networkat och träffat nya mänskor. Efter eventet fick vi rusa tillbaka hem för vi hade vänner påväg till oss. Min kusin har också flyttat hit till stan för ett par månader, jeeii, så jag bjöd henne med oss. Vi åt pizza och kastade pil på vår balkong innan vi gick för att se ett band spela. Lyckad kväll och vi var hemma tidigt. Nu – skriva ner lite planer för nästa vecka och sen sova. Godnatt ❤