HOME PAGE

 • NOVEMBER – IT’S A WRAP

  Hii, December is here and it the last couple of days of November were just full of action. So what’s been going on?
  Friday 26th – work Christmas party. My morning was just chaos of running around and I think I had one hour for actual work, hehe. At 12pm our whole team went for lunch to Farang and O M G! it was good. As I haven’t had that much meat in meals in a long time, if I had to change something, I would probably have asked for a meat-free menu, but I forgot to do that. The flavorus and food combos were delicious anyway and I will definitely go again. From lunch went back to the office for Christmas games and then straight for our afterwork mingle. We stayed in our office studio until about 8pm and continued to a place close to the office for a couple more drinks. I had so much fun this evening!

  //Heej, december är här och de sista dagarna i november var rätt så fyllda av action. Så vad har varit på gång?
  Fredag 26e – jobbets lillajul. Min morgon var bara kaos av att springa runt och jag tror jag hade en timme för att verkligen jobba, hehe. Kl. 12 gick hela vårt team på lunch till Farang och O M G! det var gott! Då jag inte ätit så mycket kött i måltider på en lång tid, om jag skulle ändra på något så skulle jag kanske ha bett om en meny utan kött, men glömde göra det. Smakerna och matkombona var så goda ändå och jag ska definitivt gå dit igen. Från lunchen gick vi tillbaka till kontoret för lite jullekar och sedan direkt till vårt afterwork mingel. Vi stannade på kontorets studio till kanske 20 och sen fortsatte till ett ställe nära kontoret för några drinkar. Jag hade så roligt den här kvällen!

  Farang

  Saturday 27th – Since I didn’t come home until quite late on Friday, Saturday morning was a slower morning. Not for too long though, because in the afternoon I had friends coming over to celebrate my birthday. So I was cleaning all day and did go to the shops to buy pizza making kits, toppings, wine etc. I thought it would be cosier if we all make pizzas together instead of ordering food. Actually I would have wanted to cook for everyone and have a proper dinner, but we don’t have space around our table for more than four people so a three course meal sitting on the floor around our sofa table didn’t feel like the right option haha. We made pizzas, played games and just had a fun night together at our place. Everyone left long after midnight so another late night again.

  //Lördag 27e – Eftersom jag kom hem ganska sent på fredag så var lördag morgon en långsammare sådan. Inte länge dock, eftersom på eftermiddagen skulle några kompisar komma hit för att fira min födelsedag. Så jag städade hela dagen och gick till butiken för att köpa pizza kits, toppings, vin etc. Jag tänkte det skulle vara mysigare att vi lagar pizza tillsammans istället för att beställa mat. Egentligen skulle jag ha velat laga en ordentlig middag, men vi har inte plats runt bordet för mer än fyra personer så en trerätters middag på golvet runt soffbordet kändes inte som det rätta alternativet haha. Vi lagade pizza, spelade spel och hade helt enkelt en rolig kväll tillsamman hemma hos oss. Alla åkte iväg långt efter midnatt så en till sen kväll.

  Sunday 28th – MY BIRTHDAY! I woke up to this on Sunday morning and was told to be ready at 10am. So I had coffee, opened some presents and read my cards…then it was time to get ready to go. I had no idea where we were going, but found out Tom had booked a surprise brunch at Fat Lizard. When we got there I first saw two friends who were standing outside and after while two others arrived. So us six had a long brunch and I loooove brunch so this was awesome! After the brunch we felt that we need a nap after two long nights so we actually just came home, watched Netflix, ate leftover pizza and just took it easy the rest of the night. Very cosy though. Luckily I had Monday off after this weekend and let me tell you, that was so needed.

  //Söndag 28e – MIN FÖDELSEDAG! Jag vaknade till det här på söndag morgon och blev tillsagd att vara klar kl. 10. Så jag drack kaffe, öppnade lite presenter och läste mina kort…sen var det dags att göra sig klar och åka. Jag hade ingen aning vart vi var påväg, men fick reda på att Tom hade bokat en överraskningsbrunch på Fat Lizard. När vi kom it såg jag först två kompisar som stod utanför och efter ett tag kom två till dit. Så vi sex åt en lång brunch och jag äääälskar brunch så det här var perfekt! Efter brunchen kände vi att vi behöver en nap efter två sena nätter så vi kom faktist bara hem, tittade på Netflix, åt pizzarester och bara tog det lugnt resten av kvällen. Väldigt mysigt dock. Som tur hade jag måndagen ledig efter denna helg och låt mig säga, det var så välbehövt.

 • BLACK FRIDAY OUTFIT

  Good morning, Friday! My only purchase during black week so far has been this coat that I bought second-hand. Love it, I’ve needed one like this for years tbh. So much is happening this weekend and the days just keep running away. It’s been a while since I had a new job and actually had to learn as much as now. But it’s fun and I wouldn’t change it! Now I’m on my way to work and today we have our team’s christmas party starting with a long lunch in Farang, then some programs and games after which we will have a little after-work and christmas party together. Also it’s a leaving party for a couple of persons who have left our team in the past few months. It will be fun!

  //God morgon, fredag! Mitt enda köp under black week hittills har varit denna jacka som jag köpte second hand. Älskar den, jag har ärligt talat behövt en sån här i flera år. Så mycket ska hända i helgen ich dagarna bara springer iväg. Det är ett tag sen jag hade ett nytt jonb och verkligen måste lära lig så mycket som nu. Men det är roligt och jag skulle inte ändra på det! Nu är jag påväg till kontoret och idag har vi vårt teams julfest som börjar med en lång lunch på Farang, sen lite program och lekar efter vilket vi ska ha en liten after-work och julfest tillsammans. Det är också en hejdå fest för några personer som lämnat vårt team under de senaste månaderna. Ska bli så roligt!

  //Now I have a lot of things to do, me and the two other new girls in our team are in charge of organising something and we have planned a ’what’s in the box’ christmas game. I still have to run around some shops and get a couple of things for me and the game, work a little and go to my physiotherapist. All this before 12, no stress hehe. Have a good Friday ❤

  //Nu har jag en massa grejer att göra, jag och två andra nya tjejer i vårt team har ansvar över att ordna något och vi har planerat ett ’what’s in the box’ julspel. Jag måste ännu springa till några butiker och skaffa lite grejer åt mig och till spelet, jobba lite och gå till min fysioterapeut. Allt det här före kl. 12, ingen stress hehe. Ha en bra fredag ❤

 • LOOKING FOR INSPIRATION

  Hi! Sunday night and I’m actually going to bed soon, but thought that while I eat my night snack and watch a webinar about setting up an online business and be an online creator. Right now there hasn’t been much time to other things than work and studies, but I’m hoping to be able to focus more on the whole photography and content creation thing. Watching others do it is so inspiring so now I can’t wait to just grab the camera and get back into it. Not trying to make up excuses, I’ve prioritised different things lately.

  //Hej! Söndagkväll och jag ska egentligen sova snart, men tänkte att under tiden jag äter ett kvällsmål och ser på en webinar om att starta en online business och vara en online creator. Just nu har det inte funnits mycket tid för annat än jobb och studier, men jag hoppas att jag ska kunna fokusera mer på hela fotograferingsgrejen och skapa innehåll. Att se andra göra det är så inspirerande så nu längtar jag till att ta tag i kameran och komma igång igen. Försöker inte komma med ursäkter, jag har bara prioriterat annat på sistone.

  This week has been quite much with work and I took a little break from doing any other “jobs”. I got my gym membership back and it. feels. so. good. Now me and Tom will try to work out together a couple of times a week and we always keep saying we want to get back into the routines we had in 2016-2017. We were so active and happy (still happy haha!) and felt physically so good and that’s always a time we look back at and have as a goal. So we are our own inspiration basically. Today I’m so tired after a long day yesterday. First we had a little pre-christmas themed afternoon with my colleagues and after that a cosy evening with a small group of friend’s celebrating Ela’s birthday. I got home around 3am so now I’m tired haha. Time to move into bed and continue watching this webinar until I fall asleep – good night ❤

  //Den här veckan har varit ganska mycket på jobbet så jag tog en liten paus från alla andra “jobb”. Jag fick mitt gym medlemskap tillbaka och det. känns. så. bra. Nu ska jag och Tom försökta träna tillsammans några gånger i veckan och vi säger alltid att vi vill hitta tillbaka till de rutiner vi hade 2016-2017. Vi var så aktiva och lyckliga (fortfarande lyckliga haha!) och mådde fysiskt så bra och det har alltid varit en tid vi tittat tillbaka på och haft som ett mål. Så vi är egentligen vår egna inspiration. Idag är jag så trött efter en lång dag igår. Först hade vi en liten lillajulseftermiddag med mina kollegor och efter det en mysig kväll med ett litet gäng vänner och firade Elas födelsedag. Jag kom hem vid 3 på morgonen så nu är jag trött haha. Dags att flytta till sängen och fortsätta se på webinaren tills jag somnar – god natt ❤

 • BACK IN BUIZ

  Hello! Back in business – I have had some weeks of intense studying and have only prioritised work and studying. At least it did pay off and last Saturday I passed the Meteorology, Communication and Operational Procedures & General safety exams. This was my last theory day and now I only have one exam left, which is Navigation, but for now I don’t need to be studying quite as much and can breath a little in between. Seriously the tic under my eye disappeared as soon as I didn’t have to use every spare minute on my laptop reading a book. Feels so good now!

  //Hej! Back in business – jag har haft några veckor av intensivt studerande och har bara prioriterat jobb och studera. Åtminstone var det värt det då jag förra lördagen klarade proven i Meteorology, Communication och Operational Procedures & General Safety. Det här var min sista teoridag och nu har jag bara ett prov kvar, vilket är Navigation, men just nu behöver jag inte läsa riktigt så mycket och kan andas lite emellan. Allvarligt talat så har min tic under ögat försvunnit direkt när jag inte måste spendera varje minut på att läsa en bok på min dator. Känns så bra nu!

  Yesterday we were at my parents’ and celebrated my mum’s birthday and also it was Father’s day – so two in one. It was the perfect November day, sunny and we raised the Finnish flag up in the morning, made croissants (a since forever tradition in our family on birthdays and Mother’s/Father’s day), went for a long walk in the woods and played some frisbee golf in the crispy cold weather. After a late Sunday lunch we headed back home, just decided to chill and watch a film and do nothing. Today we were back to work and kicked off the week with good energy after the weekend. Since I can finally have a little chill this week, I feel like going all Marie Kondo at home and be super zen with meditation, lots of sleep, drinking a lot of water and scroll a little less Instagram. These feel like the perfect goals for this week. Now Tom has just gone to bed and I think I will follow so we can wake up bright and early tomorrow. Good night ❤

  //Igår var vi hos mina föräldrar och firade mammas födelsedag och så var det också farsdag – två flugor i en smäll. Det var den perfekta novemberdagen, soligt och vi lyfte finska flaggan på morgonen, lagade croissanter (en sen långt tillbaka tradition i vår familj på mors/farsdagar), gick åå en lång promenad i slogen och spelade frisbee golf i den krispiga kalla luftetn. Efter en sen söndagslunch åkte vi tillbaka hem, bestämde oss för att bara chilla och se på film och göra ingenting. Idag är vi tillbaka på jobb, sparkade igång veckan men bra energi efter veckoslutet. Då jag ätnligen kan ha en lite lugnare vecka, känner jag för att gå helt Marie Kondo här hemma och vara super zen med meditation, mycket sömn, dricka en massa vatten och skrolla lite mindre Instagram. Det här känns som de perfekta målen för veckan. Nu har Tom precis gått och lagt sig och jag tror jag ska följa hans exempel så vi kan vakna tidigt och pigga imorgon. God natt ❤

 • A FEEL GOOD WEEK

  Hey! Now that I have started my new job I barely have time for lunch, breaks or even getting a glass of water. Or not really like that hehe, but I have meetings booked, back to back every single day so I really have to start scheduling in lunch breaks. If this was at the office, I don’t know how I would even have time to go from one meeting to another without always being late. Before I never even used my calendar, but now I have to start doing that. The job seems very exciting and I’m looking forward to the fast pace, different tasks, projects and development etc. I’ve never been the squirrel wheel type of person, or at least I’ve always thought so, so now I get to see if that’s true hehe. No, but in all honesty I can see myself enjoying this job!

  //Hej! Nu när jag börjat mitt nya jobb har jag knappt tid med lunch, pauser eller ta ett glas vatten. Eller inte helt så hehe, men jag har möten bokade efter varandra varje dag så jag måste verkligen börja boka in lunchpauser. Om jag var på kontoret vet jag inte hur jag ens skulle hinna från ett möte till ett annat utan att alltid vara sen. Förr använde jag typ inte min kalender, men nu måste jag börja göra det. Jobbet verkar väldigt spännande och jag ser fram emot den snabba takten, olika uppgifter, projekt och utveckling etc. Jag har aldrig varit en ekorrhjul typs person, eller så har jag alltid tänkt åtminstone, så nu får vi se om det stämmer. Nej, men ärligt sagt kan jag verkligen se mig själv njuta av det här jobbet!

  This week feels good and not just because the new job. My sister is coming to Finland tomorrow and tomorrow night we’ll just hang out together. On Friday we’re going to our parents’ for dinner and on Saturday I am going for a girls dinner with friends. Plus I have some facetime catch-ups booked with two friends who don’t live close. The plans for the last week of October make me very happy. Now I have to start cleaning and then try to study som theory too. Bye ❤

  //Den här veckan känns bra och inte bara pga nya jobbet. Min syster kommer till Finland imorgon och imorgon kväll ska vi bara hänga tillsammans. På fredag ska vi till våra föräldrar på middag och på lördag ska jag på tjejmiddag med kompisar. Plus att jag har lite facetime catch-ups inbokade med två kompisar som inte bor nära. Planerna för sista veckan i oktober gör mig väldigt glad. Nu ska jag börja städa och sen försöka läsa lite teori. Hejdå ❤

OLDER POSTS