HOME PAGE

 • HARRY POTTER

  Hi! I’m currently in bed watching Harry Potter hehe. You know the scene with all the giant spiders in Chamber of Secrets, that’s on right now so I’m focusing on something until all spiders are out of the picture. When I came home from my dance today Tom had just started to watch this second Harry Potter film. He watched the first one a few days ago so I continued to watch it with him. It’s been so long since I saw these movies, but they’re such feel-good movies! I don’t think I’ve seen the last few so maybe we’ll watch the whole series now running up to Christmas.

  //Hej! Jag ligger för tillfället i sängen och kollar på Harry Potter hehe. Ni vet scenen med alla stora spindlar i Hemligheternas Kammare, den är på gång just nu så jag fokuserar på något annat tills alla spindlar är ur bilden. När jag kom hem från min dans idag hade Tom just börjat se på den här andra Harry Potter filmen. Han tittade den första några dagar sedan så jag fortsatte se filmen med honom. Det är länge sen jag såg de här filmerna, men de är riktiga feel-good filmer! Jag tror inte jag sett de några sista så kanske vi ser hela serien nu i väntan på jul.

  Fast forward to Wednesday. I ran out of time last night and then fell asleep after I watched the whole film until the end so it got pretty late. This whole day has gone by so fast and now it’s actually late again, I just got back home and need to sleep very soon. In the mornings I always think I’ll have so much time during the work day to get other small tasks done on the side. Then the workday gets rolling and things just start coming in and suddenly it’s afternoon haha. Even my lunchbreak today felt like two minutes long, maybe because I kept eating clementines for 20 minutes while trying to decide what to eat for lunch. They are btw so good right now and I eat them like candy. After work I rushed away to the gym to meet Ale and crushed our workout. Let’s see if the gym decides to stay open with all the new restrictions and if they do I might start going in the mornings before work instead when there’s basically no one there. Let’s see what happens over the weekend, taking it day by day again like we did last spring.

  //Spola fram till onsdag. Jag hade inte mera tid igår kväll och sen somnade jag efter att jag tittade hela filmen till slut så det blev ganska sent. Hela den här dagen har gått så fort och nu är det faktiskt sent igen, jag kom precis hem och behöver sova snart. På morgonen tror jag alltid att jag kommer ha massor med tid under jobbdagen för att sköta andra småsaker vid sidan om. Sen börjar jobbdagen rulla på och allt möjligt händer och plötsligt är det eftermiddag haha. Till och med min lunchpaus idag kändes som två minuter, kanske för att jag stod och åt klementiner i 20 minuter under tiden som jag försökte bestämma vad jag skulle äta till lunch. De är btw så goda just nu och jag äter dem som godis. Efter jobbet rusade jag iväg till gymmet för att möta Ale och vi krossade vårt träningspass. Vi får se om gymmet tänker hålla öppet med alla nya restriktioner och om de gör det kan det vara att jag börjar träna på morgonen innan jobbet istället då det typ inte är någon där. Vi får se vad som händer under helgen, tar det en dag i taget så som vi gjorde på våren.

  Okay now I’m so tired and full of cheese – had a cheese night with Tiia after the gym and that was pretty much my dinner tonight. Tomorrow I’ll have proper lunch and dinner…not clementines and cheese. Now – fill in my productivity planner and then goodnight ❤

  //Okej nu är jag så trött och mätt av all ost – hade en ostkväll med Tiia efter gymmet och det var ganska långt min middag ikväll. Imorgon ska jag ha riktigt lunch och middag…inte klementiner och ost. Nu – fylla i min productivity planner och sen godnatt ❤

 • WORLD’S EASIEST MUSHROOM PIE

  Hi! Here comes a little weekend recipe for you. Last weekend we went out with my dad to pick funnel chantarelles and got about 4-5 litres I’d say. Fresh mushrooms are so expensive to buy in the grocery shop or from markets and that’s why many pick loads of mushrooms and then sell them. You could probably earn quite well from it 😉 If you have the time to pick that is. It’s so nice to be able to go out and pick our food in the forest and then make something delicious out of it. It definitely is a small luxury to have all these goodies growing in our Finnish forests, for me it is at least.

  //Hej! Här kommer ett litet helgrecept för er. Förra helgen gick vi och plockade trattkantareller med min pappa och fick kring 4-5 liter skulle jag säga. Färska svampar är så dyra att köpa i butiken eller från marknader och därför plockar ju många massvis svamp och säljer sedan. Man skulle säkert kunna förtjäna ganska bra på det 😉 Det är så skönt att kunna gå ut och plocka svamp i skogen och sen göra något gott av det. Det är definitivt en lyxig grej att ha allt detta goda som växer i våra finska skogar, för mig är det det åtminstone.

  Let’s start then. I got this recipe from a colleague who also is my go to inspo for mushroom recipes haha. All I ever used to make was a fresh mushroom pasta that my dad always makes us in the summers, but that’s not the recipe I’ll share. This is probably the easiest ever to make.
  You need:
  a pie crust (or make your own)
  1l fresh funnel chantarelles
  onion
  spinach
  3 eggs
  2dl cream
  cheese

  //Då börjar vi. Jag fick receptet av en kollega som också är min go to inspo för svamprecept haha. Allt jag brukade laga var en färsk svamppasta som min pappa alltid lagar åt oss på somrarna, men det är inte recepetet jag ska dela nu.
  Du behöver:
  en pajdeg (eller laga din egen)
  1l färska trattkantareller
  lök
  spenat
  3 ägg
  2dl grädde
  ost

  You do:
  Preheat the oven to 200C and while you wait, press in the crust in the form. Then bake only the crust in the oven for 10 minutes.
  Chop and fry the onion and add spinach. If you have fresh mushrooms, fry them separately as there is a lot of water that needs to come out of them. You can add salt and pepper to the mushrooms if you want to at this point.
  Mix the eggs and the cream well together.
  Add the onions, spinach and mushrooms onto the pre-baked crust. Pour the egg-cream mix over. Top with cheese and bake for another 20-30 minutes in the oven.

  //Du gör:
  Värm ugnen till 200C och under tiden kan du trycka ut pajdegen i formen. Grädda endast degen i ugnen i 10 minuter.
  Hacka och stek löken och tillsätt spenat. Om du har färska svampar, stek dem separat eftersom det finns en hel del vatten som ska ut från dem. Du kan tillsätta salt och pepper till svampen om du vill i det här skedet.
  Blanda äggen och grädden ihop.
  Sätt löken, spenaten och svamparna på det gräddade pajbottnet. Häll ägg-grädde blandningen över. Toppa med ost och grädda för 20-30 minuter i ugnen.

  It can’t seriously get easier than this and I promise that the hardest part is to wait for the pie to cool down! It’s the perfect evening snack with a cup of tea, for lunch with a small side salad or just as it is or why not together with a soup for dinner to make the meal a little bit bigger. However you want, but it will taste the best when the crust and cheese are still fresh out of the oven. Good luck ❤

  //Det kan seriöst inte bli lättare än såhär och jag lovar att den svåraste delen är att vänta på att pajen svalnar lite! Det är det perfekta kvällsmålet men en kopp te, till lunch med en liten sallad på sidan eller bara som sådan eller varför inte tillsammans med en soppa till middag för att göra måltiden lite större. Hur du vill, men den smakar bäst när degen och osten är nybakad. Lycka till ❤

 • THE SLEEPING BAG COAT

  Hello Tuesday! When I started at my current job, I remember everyone always saying that Tuesdays are the worst day of the week. Like it’s the day when people who were too tired to contact us on Mondays call on Tuesdays instead and it’s typcal for everything to go wrong on a Tuesday. I’m not sure I agree with this, but now I always catch myself thinking “yeah, it’s a typical Tuesday” haha. Such a bad mindset so I’m trying to avoid thinking this, but then for some reason everything always happens on a Tuesday. How is that possible? Anyway this Tuesday definitely hasn’t been a bad one. I have actually got so many things done and I still have my dance class to look forward to tonight. All wished was that it was earlier, 19.45 feels like midnight after first waiting three hours after work to leave for the class. At least I had time to go do a little food shop for us for the rest of the week. I’m not that creative with leftovers or “with what you have left in the fridge” and just want to know exactly what meals I can make.

  //Hej tisdag! När jag började på mitt nuvarande jobb, minns jag hur alla alltid sa att tisdagar är den värsta dagen på veckan. Som att det är dagen då alla som inte orkat ta tag i saker på måndag kontaktar oss på tisdag istället och det är så typiskt för allt att gå fel på en tisdag. Jag är inte säker om jag hålle mer, men nu brukar jag märka att jag själv tänker “ja, det är en riktigt typisk tisdag” haha. Så dåligt mindset så jag försöker att inte tänka så, men sen råkar allt dåligt hände en tisdag ändå. Hur är det möjligt? Den här tisdagen har ändå inte varit en dålig sådan. Jag har egentligen fått så mycket gjort och har ännu min danstimme ikväll att se fram emot. Allt jag önskar var att det började lite tidigare, 19.45 känns som midnatt efter att man först väntar tre timmar efter jobbet på att åka iväg till timmen. Åtminstoen har jag hunnit vara och köpa lite mat för oss för resten av veckan. Jag är inte så kreativ med rester eller “med det man har kvar i kylskåpet” och vill veta exakt vilka rätter jag kan laga.

  Love btw this coat I bought from a second hand app last week. It’s a big winter coat from H&M and I haven’t bought one like this in years. So now I’ll most likely sell my old black down jacket, have no space for many big coats. This one is super warm and it feels like your inside a sleeping bag. Easy to fall asleep in I can imagine. Changed my sweatpants to jeans to go out for a short walk yesterday as I’m home in sweatpants otherwise five days a week. Today I worked in my robe and slippers until lunch time and changed when the postman surprised and brought a package to the door and I saw on his face he was surprised about the outfit haha. Now I’m going to relax for a little bit before I have to get changed and go. (Read: listen to Tom instructing an online full body fitness class in our living room 🙂 ). Have a lovely evening ❤

  //Älskar förörvrigt den här jackan jag köpte på en second hand app förra veckan. Det är en tjock vinterrock från H&M och jag har inte köpt en i den här stilen på flera år. Så nu kommer jag antagligen sälja min gamla svarta tjocka dunrock, har ju inte plats med många stora rockar hemma. Den här är super varm och känns som att man ligger inne i en sovsäck haha. Lätt att somna i kan jag tänka mig. Bytte ut sweatpantsen till jeans för att gå ut en sväng igår och fem dagar i veckan är jag ju bara hemma i mjukiskläder. Idag jobbade jag i morgonrock och tofflor fram till lunchtid och bytte efter att postiljonen överraskade och hämtade upp ett paket och jag såg på hans min att han var förvånad över outfiten haha. Nu ska jag ta det lugnt lite före jag måste byta om och åka. (Läs: lyssna på Tom dra ett online full body fitness pass i vårt vardagsrum 🙂 ). Ha en skön kväll ❤

 • WINTER IS COMING

  This post is in collaboration with Desenio. Contains adlinks.
  Julkaisu on yhteistyössä Desenion kanssa ja sisältää mainoslinkkejä. Desenion kotisivuilta löydät kaikki julisteet ja kehykset.

  Heeyy, Sunday night and the week is almost over. We have been in Kirkkonummi since yesterday and my parents drove us back today. Now we are just chilling – had a sauna, made nice toasts with mushroom that we picked today and having a cup of tea. Next week I have a few things coming that I ordered a few days ago and slowly (very slowly) we are starting to decorate for winter. Not Christmas, but winter haha. Very important distinction between the two. After my birthday or maybe after the independence day it starts to be time for Christmas decorations.

  //Heejj, söndag kväll och veckan är snart slut. Vi har varit i Kyrkslätt sen igår och mina föräldrar körde oss hem idag. Nu tar videt bara lugnt – badade bastu, gjorde goda bröd med svamp som vi plockat idag och dricker en kopp te. Nästa vecka har jag några saker på kommande som jag beställt några dagar sen och långsamt (väldigt långsamt) börjar vi inreda för vinter. Inte jul, men vinter haha. Väldigt viktigt att skilja åt dem två. Efter min födelsedag eller kanske efter självständighetsdagen är det dags att börja med julpynt.

  Photo: Desenio (adlink)

  I ordered three posters from Desenio that would fit our winter interior design at home. Since we had some frames from before, I thought we can just get posters to fit them. Btw, it’s very convenient to be able to buy the posters and frames from the same shop instead of having to go buy frames separately. I like that – makes shopping a little too easy hehe.

  //Jag beställde tre posters från Desenio som jag tänkte att skulle passa vår vinter inredning hemma. Eftersom vi hade några ramar sen tidigare så tänkte jag att vi kan bara köpa posters som passar dem. Btw, det är väldigt behändigt att man också kan både posters och ramar från samma butik istället för att hamna köpa ramarna separat. Jag gillar det – gör shoppingen lite för lätt hehe.

  Photos: Desenio (adlink)- Make a Wish & Winters Day

  First we got these two for our bedroom. The Winter Day poster we got in the size 50x70cm and we think this style will be perfect for us. Also, we have another poster in the same kind of style so they will also fit good together. The Make a Wish poster is from Desenio’s holiday collection and we got a small 21x30cm size. I didn’t want to get anything too Christmassy because I might want to keep this one out all year around. The poster will be perfect in the bedroom even after the holiday season is over.

  //Först valde vi dessa för vårt sovrum. Winter Day postern tog vi i storlek 50x70cm och vi tror den här stilen passar oss perfekt. Vi har också en till poster i samma stil så de kommer också passa perfekt ihop. Make a Wish postern är från Desenios holiday collection och vi tog den i en liten 21x30cm storlek. Jag ville inte ha något för julaktigt för jag tror jag vill hålla den här framme året runt. Postern kommer vara perfekt i sovrummet även efter att julsäsongen är över.

  Photo: Desenio (adlink)- Kiss me quick

  Then I had to get one for Christmas hehe. It’s the mistletoe and that I’m going to hang up in the hallway. I know there are many poster stores, but I like coming back to Desenio. Both because it’s familiar and I know they’re trustworthy, but also because of all the good they do and buying from them you can actually contribute to helping our planet and our people. That feels good. Sometimes that actually can be a dealbreaker when I kind of don’t “need” something, but I justify the purchase by thinking that me buying something enables the company to continue helping others. Now I’m going to wait for the posters to arrive and then show you what it looks like here after. Also, if you are thinking of getting new posters, stay tuned 😉

  //Sen måste jag köpa en för julen hehe. Det är en mistletoe och den kommer jag hänga upp i hallen. Jag vet att det finns många butiker där man kan köpa posters, men jag gillar att alltid komma tillbaka till Desenio. Både för att det är en bekant sida och jag vet att det är en pålitlig sådan, men också på grund av allt bra de gör och genom att köpa från dem kan du faktist bidra till att hjälpa både vår planet och våra mänskor. Det känns bra. Ibland kan det till och med vara avgörande när jag vet att jag inte “behöver” något, men jag förklarar det med att om jag köper något så kan företaget fortsätta hjälpa andra. Om du funderar på att skaffa nya posters, håll ögonen öppna här 😉

 • CANDY NAILS

  Hello friday!! Work is done for the week and I’m on fire blogging. Haha, or not, I’ve just had more time this week. Right now I’m typing on one hand and drinking coffee, packing, putting outfits ready and just getting ready with the other. Tonight we’re doing take away dinner at my cousin’s place and I want to have everything ready for tomorrow before I leave so I can just go to bed as soon as I come home tonight. Tomorrow I’m waking up at 6:00 so I want to have everything ready today! 

  //Hej fredag!! Jobbet är gjort för veckan och jag är på topp med bloggandet. Haha, eller så inte, jag har bara haft mera tid den här veckan. Just nu skriver jag med en hand och dricker kaffe, packar, väljer outfits för imorgon med den andra. Ikväll ska vi till min kusin på take away middag och jag vill ha allt klart för imorgon före jag går så jag bara kan komma hem och sova när jag kommer tillbaka. Imorgon ska jag vakna kl 6:00 så vill ja allt klart för det idag!

  Fridays are usually a little bit more chill at work, less people who call for help so I’ve had time to fix my nails haha. Priorities. I saw another girl with every nail painted in different colors, but matching, and I wanted to do that too. Hot tip if you have a nail polish that’s almost empty and you can’t get ten pretty nails out of it haha. I did the same on my toenails too. My colleague said this is not accepted if you’re older than 10. I think it’s super cute though. What do you think? 

  //Fredagar är ofta lite lugnare på jobbet, mindre folk som ringer efter hjälp så jag har hunnit fixa naglarna haha. Prioriteringar. Jag såg en annan tjej som hade alla naglar målade i olika färger, men matchade, och jag vill göra samma. Hett tips om du har ett nagellack som är nästan slut och du inte får tip vackra naglar ut av den haha. Jag gjorde samma med tånaglarna. Min kolega tyckte inte det var acceptabelt om man är över 10. Jag tycker dock det är jätte gulligt. Vad tycker ni?

  Here’s the five colors I used – Lumene’s gel nail polishes are my all time favorite and I have that it so many colors. Enough nail talk now, I have to get ready! Have a nice weekend ❤

  //Här är dom fem färgerna jag använde – Lumenes gel nagellack är mina alla tiders favoriter och har dem i så många färger. Det får räcka med nagelprat nu, jag måste göra mig i ordning! Ha en trevlig helg ❤

OLDER POSTS