SEINÄJOKI DIARIES

Good morning! ❤ What an exciting time we’re living, 1st of June and Finland is opening all the restaurants & terraces again for the summer. I wonder if it’s going to be impossible to get at table anywhere today since many places don’t take bookings now. Also I wonder if it’s going to feel uncomfortable with that many people out because I bet the city will be full of people going to restaurants today. No, but honestly I think it’s both exciting and scary to see what happens next. As long as people still remember to keep their distance, especially in restaurants where so many different people meet, take care of hand hygiene and sneeze/cough in the right way, it will help keep the situation here good. Of course I still want to be careful because unfortunately the pandemic is still around and will be for a long time, but I also want some favorit restaurants to get their support and I’m missing the socializing and being around people.

//God morgon! ❤ Vilken spännande tid vi lever i, första Juni och Finland öppnar upp alla restauranger & terasser igen för sommaren. Jag undrar om det kommer vara omöjligt att få ett bord någonstans eftersom många platser inte tar bokningar nu. Sen undrar jag också om det kommer att kännas obekvämt med så mycket folk ute för jag slår vad om att det kommer vara fullt med mänskor på stans som går på restuaranger. Så länge som alla kommer ihåg att hålla avstånd, speciellt i restauranger där så många olika mänskor möts, se till att hålla bra hand hygien och nysa/hosta på rätt sätt, hjälper det att hålla situationen bra här. Såklart kommer jag ändå vara försiktig ännu också för tyvärr är ju pandemin kvar och kommer vara det en lång tid, men jag vill också stöda några favoritställen och jag saknar att socialisera mig och vara kring mänskor.

Anyway we didn’t wake up in this bed today – this was our bedroom in the apartment we rented for the weekend in Seinäjoki. We stayed two nights; Friday when we got here we pretty much chilled all night. It was nice to stay in an apartment instead of a hotel because hotels weren’t allowed to serve breakfast like normal. Plus in an apartment you have a little bit more space and your own kitchen to cook all meals. Saturday it was then my cousin’s graduation. Obviously we couldn’t go to the school to see the “ceremony”, but the school had set up a live stream that we watched. I thought that was a really good idea so everyone who wasn’t allowed to be there could watch it too. After the ceremony we had a little garden graduation party, went for ice cream, had a sauna and watched the sunset from our balcony. We even watched a film later and that never happens.

//Hur som helst, vi vaknade inte i den här sängen idag – det här var vårt sovrum i lägenheten vi hyrde för veckoslutet i Seinäjoki. Vi stannade två nätter; fredag när vi kom fram gjorde vi typ inget på hela kvällen. Det var skönt att bo i en lägenhet istället för hotell eftersom hotellen inte fick servera morgonmål som normalt. Plus att i en lägenhet har man lite mer utrymme och ett eget kök så man kan laga mat. På lördag var det min kusins studentfest. Såklart kunden vi ju inte gå till skolan för att se “ceremonin”, men skolan live streamade det så vi kunde se på ändå. Jag tycker det var en så bra idé och alla som inte var på plats kunden se ceremonin. Efter det hade vi en lite studentfest i trädgården, åkte och åt glass, gick i bastun och såg på solnedgången från vår balkong. Vi kollade t.o.m. en film och det händer aldrig.

Yesterday we drove all the way back home, took us about 4 hours and when we got back we were too tired to get out anymore on the evening for a walk or anything. This sunset from Saturday was pure magic and hopefully we can se many many more this summer. Right now the summer looks like it will be a good one after all and I hope everyone has a great start to their June. HUGS ❤

//Igår körde vi hela vägen tillbaka hem, tog oss typ 4 timmar och när vi kom hem var vi så trötta att vi inte ens orkarde gå ut på en promenad eller något. Den här solnedgången från lördagen var ren magi och hoppas på att vi få många många flera av dem i sommar. Just nu ser det ut som om sommaren ändå kommer bli riktigt bra och jag hoppas alla har en toppen start på sin junimånad. KRAM ❤

RED DRESS & STRAW HAT

Dress – H&M, Hat – Local market in Mexico

Good morning! It’s been an exciting week because we have started to put som ideas and plans together on a “little” project we want to start on. The other day I mentioned we wanted to try and turn our passions into work and we have seriously been saying this at least two years now. Until now it’s been a little unclear what exactly we want to do because we didn’t have a clear vision of e.g. we want to design and sell clothes. Our dream is a more intangible, but the opportunities feel endless. We want to create something that actually can help people and give them value. Also we just want to create content, both lifestyle and product photography and editing. This sounds like a very broad concept at the moment, but we’re narrowing down som short term goals for us and I will share some first steps hopefully very soon. This summer will be fun because we will be doing exactly what we love.

//God morgon! Det har varit en spännande vecka för vi har börjat skriva ner lite idéer och planer tillsmmans på ett “litet” projekt och vi har allvarligt talat pratat om detta i åtminstone två år nu. Hittills har det varit lite oklart vad exakt det är vi vill göra och vi har inte haft en klar vision som t.ex. vi vill designa och sälja kläder. Vår dröm är mer immateriell, men möjligheterna känns oändliga. Vi vill skapa något som verkligen kan hjälpa mänskor och ger dem något värde. Vi vill ockås bara skapa innehåll, både livsstil och produkt fotografering och redigering. Det låter som ett väldigt brett koncept för tillfället, men vi håller på begränsa våra kortsiktiga mål till något tydligare och jag kan förhoppningsvis dela några första steg väldigt snart. Den här sommaren kommer bli roligt för vi kommer göra exakt det vi älskar.

Talking about fun summer – you can wear summer clothes, dresses, shoes etc. now. Yesterday me and Ale even went for our outdoor workout in only shorts and tops!! On the weekend I wore this red polka dot dress that you just tie around you. So easy to make it either a more festive look with heals or beachy with a straw hat. I prefer barefoot even if that’s not really the most convenient in the city, haha. The weather looks like it will be amazing the rest of the week too (even though it’s a little bit rainy right now) and I’m looking forward to a nice weekend in Seinäjoki with family.

//På tal om sommar – man kan klä sig i sommarkläder, klänningar, skor etc. nu. Igår gjorde till och med jag och Ale vår uteträning i bara shorts och top!! På veckoslutet hade jag på mig den här röda prickiga klänningen som du bara knyter runt dig. Så lätt att göra till en festligare look med klackar eller beacy med en stråhatt. Jag föredrar barfota fast det är inte riktigt så behändingt i stan, haha. Vädret ser ut att bli perfekt för slutet av veckan (fast det är lite regningt just nu) och jag ser fram emot en trevlig helg med familjen i Seinäjoki.

YELLOW

Hello, how cool are these yellow jeans? I don’t know how long they’ve been in my parents’ garage, but my mum bought this in the mid 90’s. Actually the beige blazer is hers too – just stealing all her old cool clothes. Like I’ve said before I want to try shop more sustainable and second hand or just keep digging in my mum’s closet. Next week we’re going to visit my grand parents and cousins, maybe they have some cool stuff in their closets too hehe. We rented an apartment for the weekend since we still feel it’s a little bit irresponsible to stay at my grand parents’ house and my cousins’ family are all going to work/school every day. Luckily they have forecasted around 24 degrees (C) so we should be able to hang out in the garden and toast for my cousin who is graduating high school!

//Hej, hur coola är dessa gula jeans? Jag vet inte hur länge de varit i mina föräldrars garage, men min mamma köpte dem i mitten av 90-talet. Egentligen är den beige blazern också hennes – stjäl alla hennes gamla coola kläder. Som jag sagt tidigare vill jag försöka köpa mer hållbart och second hand eller bara gräva i min mammas skåp. Nästa vecka ska vi åka och hälsa på mina morföräldrar och kusiner, kanske de också har något coolt i deras skåp hehe. Vi hyrde en lägenhet för helgen eftersom vi kände att det fortfarande är lite ansvarslöst att bo hos min mormor och morfar och mina kusiners familj går till jobbet/skolan varje dag. Som tur har de lovat kring 24 grader (C) så vi borde kunna vara ute i trädgården och skåla för mina kusin som tagit studenten!

It’s getting so green everywhere and walks in the middle of the day in the sun are so appreciated. I get so much energy from it and work flows on much better too when I get a little bit of fresh air on my lunch break. Today we cleared out all our winter shoes and big coats to take up to storage. We just have to wait for my dad to come over with the right type of pliers and help us brake into our own storage unit haha. The lock is stuck somehow and impossible to open, the key has bent a little bit and that’s the only key for the padlock. Typical. I’m going to sell some big coats and scarfs that I haven’t used in so long and probably never will again. Some clothes are so hard to get rid of, but I have to stop getting too attached to clothes haha. Now I have to hop in the shower and then sleep, tomorrow will hopefully be another productive day. Hope it’s sunny wherever you are, it makes such a big difference to at least my mood. Goodnight ❤

//Det börjar vara så grönt överallt och promenader mitt på dagen är så uppskattade. Jag får så mycket energi från det och jobbet flyter på mycket bättre också när jag får lite frisk luft under lunchen. Idag städade vi bort alla vinterskor och stora vinterrockar för att ta upp till vinden. Vi måste bara vänta på att min pappa kommer hit med en rätt typs tång och hjälper oss att bryta in oss i vårt egna vindsförråd haha. Låset har fastnat på något sätt och är omöjligt att öppna, nyckeln är lite böjd och det är den enda nyckeln vi har för hänglåset. Typiskt. Jag ska sälja några stora rockar och halsdukar jag inte använt på länge och kommer antagligen inte heller någonsin använda igen. Vissa kläder är så svåra att bli av med, men jag måste sluta fästa mig vid klädesplagg så mycket haha. Nu måste jag hoppa i duschen och sen sova, imorgon blir hoppeligen en till produktiv dag. Hoppas det är soligt var än du är, det gör så stor skillnad på humöret enligt mig. Godnatt ❤

SATURDAY IN THE SUN

Good morning ❤ Today I slept in a little bit since it is Sunday and all. I was pretty tired after a long day in the sun yesterday. We bought lots of fruit, snacks and drinks down to the Sinebrychoff park, which is only about two minutes from where we live. Perfect and convenient for when you need to quickly get something, fill up the water bottle or use the bathroom hehe. The park is a popular hang out spot in the summers and looking around yesterday it was like this city has never heard of corona. It feels really nice to be able to hang out in parks now and you could say it’s summer now. I was only wearing a summer dress and it was hot in the sun.

We sat in the park for a few hours and in the afternoon me and Laura moved to our balcony for a little bit more sun, but the park was getting windy so we wanted to sit here instead where there was no wind. The day flew by – we went to the park around 2pm and I couldn’t believe the time when Laura left and it was 9pm?! Where did the whole day go haha. It was the perfect summer day though and Tom had stayed in the park all day with some friends so I went over for another hour in the evening before we decided it’s getting too cold to sit outside. When we came home we had a quick darts match on our balcony and the loser would have to make breakfast this morning. Can I just say, the poached eggs he made for me tasted very well served on an avocado toast haha. 😉 Today it’s not as sunny, but I think we’ll grab the camera and get out to have som fun with it. Have a lovely Sunday ❤

//God morgon ❤ Idag sov jag lite längre eftersom det är söndag och allt. Jag var ganska trött efter en lång dag i solen igår. Vi köpte en massa frukt, snacks och dricka med till Sinebrychoff parken, som är på typ två minuters gångavstånd från var vi bor. Perfekt och behändigt om man snabbt behöver något, fylla på vattenflaskan eller gå på toaletten hehe. På sommaren är parken populär och många chillar där och då man tittade runt sig igår skulle man inte ha trott att den här stan hört om corona. Det känns så bra att kunna sitta i parker och man kan säga att det är sommar nu. Jag hade på mig bara en sommarklänning och det var varmt i solen.

Vi satt i parken några timmar och på eftermiddagen flyttade jag och Laura till vår balkong för mer sol då det började blåsa så mycket i parken så vi sätt här istället där det inte blåste. Dagen bara flög förbi – vi gick till parken kring 14 och jag kunde inte tro mina ögon när jag märkte att klockan var 21 då Laura gick hem ?! Vart försvann hela dagen haha. Det var en perfekt sommar dag dock och Tom stannade i parken hela dagen med några kompisar så jag gick dit för en timme till på kvällen tills vi bestämde att det var för kallt för att sitta ute. När vi kom tillbaka tog vi en snabb pilkastningsmatch på balkongen och förloraren skulle laga frukost idag. Kan jag bara säga, de pocherade äggen han gjorde åt mig smakade väldigt gott serverat på avocadotoast haha. 😉 Idag är det inte riktigt lika soligt, men jag tror vi ska ta kameran och gå ut och ha roligt med den. Ha en skön söndag ❤

TINTING MY OWN EYEBROWS

Hello ❤ It’s getting late and I’m already looking forward to bed time within the next hour. Tomorrow is a day off in Finland and I want to get the most out of the whole day. It looks like the weather will be amazing and I don’t want to waste a second of it – I love that the days are warm and it’s actually hot in the sun. For summer I always want to use less make up and last weekend me and the girls decided to try a “tint your eyebrows at home” kit. The result was so good, now let’s see how long this lasts.

//Hej ❤ Klockan håller på bli mycket och jag ser redan fram emot sovdags inom en timme. Imorgon är en ledig dag i Finland och jag vill ta ut allt av hela dagen. Det ser ut att vädret ska bli toppen och jag vill inte slösa en sekund av det – älskar att dagarna är varma och det faktist är varmt i solen. På sommaren vill jag alltid använda mindre smink och förra helgen bestämde jag och flickorna oss för att testa ett “färga dina ögonbryn hemma” kit. Resulate blev så bra, nu får vi se hur länge det håller.

This week we have been brainstorming a lot – what do we want to do, work with, focus on etc. We want to somehow turn our passions into a business and it’s so hard to figure out where to start. Anyways, we’re throwing ideas out there, but we would want it to revolve around health; food, workout, mindfulness… Also, I really want to do something that we can make visually look good; photography, videos, editing and so on. There is of course already a lot of this out there and not many untouched niches, which makes it intimidating, but it feels like we just have to try this out to see if it can lead to anything. I feel like let’s just start and see what happens, whereas Tom wants a little clearer picture of what we actually are going to do haha. Hopefully we’ll find a good pace in it all with me diving in head first and him trying to keep us from doing anything without thinking first. Now I’m going to finish my tea and then sleep to get up fresh and early tomorrow. Good night ❤

//Den här veckan har vi verkligen brainstormat massor – vad vi vill göra, jobba med, fokusera på osv. Vi vill på något sätt göra våra passioner till ett jobb och det är så svårt att veta var man ska börja. Hur som helst, vi kastar ut idéer heltiden, men vi skulle vela att det skulle handla om hälsa; mat, träning, mindfulness… Jag vill också hålla på med något som jag kan visuellt göra snyggt; fotografering, videos, redigering och så vidare. Det finns såklart mycket av detta redan där ute och inte så många orörda nischer, vilket gör det lite skrämmande, men det känns som om vi bara måste testa för att se om det kan leda till något. Jag känner bara att nu gör vi det och ser vad som händer, medan Tom vill ha en lite klarare bild av vad det egentligen är vi ska göra haha. Hoppas vi hittar en passlig takt i allt med mig dykandes huvudet före och honom som ser till att vi inte gör något utan att tänka först. Nu ska jag dricka slut mitt te och sen sova så jag kan stiga upp tidigt och pigg imorgon. Godnatt ❤

-Carolina x