HOME PAGE

 • SEINÄJOKI

  Good morning! It’s Saturday morning and we’ve now been in Spain since Tuesday. This year we probably wouldn’t even have needed to travel for heat because it’s been so hot in Finland this summer. Last weekend, so a week ago, I was with my famly in Seinäjoki visiting my grandparents and cousins.

  //God morgon! Det är lördag morgon och vi har nu varit i Spanien sen tisdagen. Det här året skulle man kanske inte ha behövt resa efter värme då det varit så varmt i Finland den här sommaren. Förra veckoslutet, så en vecka sedan, var jag med familken i Seinäjoki och hälsade på min mormor och morfar och mina kusiner.

  One day when we were helping out my grandparents in their garden we found this cute hedgehog under a pile of wood. We have used to sometimes see them here around the shed hiding when we were kids. Super cute small animals.

  //En dag då vi hjälpte min mormor och morfar på gården hittade vi den här söta igelkotten under en vedhög. Då vi var mindre brukade vi ibland se av dem här omkring gömma sig runt lidret. Så söta små djur.

  My sister was also home from Stockholm for two weeks and it was so nice to hang out for a whole week. We haven’t done that since Christmas! Now I really hope everything goes well and we finally can go to Stockholm in September. We’ve rebooked three times over the past 1,5 years haha. Now I have to go make some coffee and then enjoy this day in Spain.

  //Min syster var också hemma från Stockholm för två veckor och det var så nice att hänga en hel vecka. Vi har inte gjort det sen julen! Nu hopps jag verkligen att allt gör bra och vi äntligen kan åka till Stockholm i september. Vi har ombokat tre gånger under senaste 1,5 året haha. Nu måste jag gå och fixa lite kaffe och sen njuta av den här dagen i Spanien.

 • START OF JULY

  Good morning! It’s not the start of July anymore, but time just flies by. Not in a bad way but there’s been a lot going on and I’ve not had a single day to just be and do nothing. It has been fun and an intense second holiday week hehe. Now it’s already over a week ago that me and two friends went to Hanko for the regatta, but here’s some snaps from that weekend. Fotade inte så mycket, men ibland blir det så också.

  //God morgon! Det är inte början på juli längre, men tiden bara flyger iväg. Inte på ett dåligt sätt men det har varit rätt så mycket program och jag har inte haft en dag att bara göra ingenting. Det har varit en intensiv men rolig andra semestervecka hehe. Nu är det redan över en vecka sedan jag och två kompisar åkte till Hangö för regattan, men här kommer några bilder på den helgen.

 • (no title)

  Hii! First morning in forever that it’s cloudy and a bit rainy. Today I’m going to Hanko with the girls for the regatta and saying bye to Tom who’s leaving for England in two days. So weird spending almost the rest of the summer in different countries. The past few days I’ve been just going to the beach and trying to get in to proper vacation mode.

  //Hejj! Första morgonen på evigheter som det är mulet och lite regnigt. Idag ska jag till Hangö med flickorna på regatta och säger hejdå till Tom som åker till England om två dagar. Så konstigt att vara nästan resten av sommaren i olika länder. Den här veckan har jag bara gått till stranden och försökt komma in i ett ordentligt semester mode.

  If I’ve done something this summer it’s swimming. Seriously almost everyday and preferably twice a day hehe. There’s nothing better than leaving the sauna for apartment to go jump in the sea.

  //Om jag gjort något den här sommaren så är det simmat. Seriöst nästan varje dag och helst två gånger om dagen hehe. Det finns inget bättre än fara iväg från vår bastu till lägenhet och hoppa i havet.

 • DON MAXIMIANO

  Good morning ❤ First week of July and first official vacation day is here! I have washed every single item in our washing basket so that everything’s clean and I can come and go as I want the next month. Last night I turned off my daily alarm and slept in this morning. Or slept in, it’s so hot to sleep now so the heat makes sure you can’t chill in bed for too long haha.

  //God morgon ❤ Första veckan av juli och första officiella semesterdagen är här! Jag har tvättat varendaste ett plagg i tvättkorgen så att jag har allt rent för den kommande månaden och kan komma och gå som jag tycker. Igår kväll stängde jag av mitt dagliga alarm och sov länge idag. Eller länge och länge, det är så varmt att sova nu så värmen ser nog till att man inte ligger kvar i sängen för länge haha.

  Last Friday I shut down the work laptop at 15.40 and left it at my parent’s house. Then it was time to kick off the weekend and holiday with a summer bbq with my parents and Ale and Jonas. At the same time it was the last weekend for Tom in Finland for a couple of weeks so also was a bit of a last big thing together. We ate good food and drank good wines. Me and Tom brought our special red wine that we bought when we visited the Errazuriz vineyard in Chile in 2019. When we bought it we thought it would be quite nice to share with my parents and now since Ale and Jonas was coming over too and they were on the trip to Chile with us, it felt like the perfect moment ❤

  //Förra fredagen stängde jag min jobbdator kl. 15.40 och lämnade den hos mina föräldrar. Sen var det dags att sparka igång veckoslut och semester med grillkväll med mina föräldrar och med Ale och Jonas. Samtidigt var det sista veckoslutet för Tom i Finland på några veckor så det var också den sista stora grejen tillsammans. Vi åt god mat och drack gott vin. Jag och Tom hämtade med oss vårt speciella rödvin som vi köpte när vi besökte vingården Errazuriz i Chile 2019. När vi köpte det tänkte vi att det skulle vara roligt att dricka med mina föräldrar och nu då Ale och Jonas skulle komme och de också var med oss i Chile kändes det som det perfekta tillfället ❤

  Then said goodnight at 3.30 in the morning haha. Haven’t stayed up that late in forever, but we had such a cosy night just eating and talking out here for hours ❤

  //Sen sa vi godnatt vid 3.30 på morgonen haha. Har inte stannat uppe så länge på evigheter, men vi hade en så mysig kväll med mat och bara satt och pratade här ute i timmar ❤

 • FINNISH SUMMER WITH SOME RAIN

  Hi! These posts will all be summer this, summer that, but it’s summer and that’s what everything revolves around right now for me ❤ Yesterday was the first rainy day in a long time and of course on that day we had plans to take a boat to Lonna (an island outside Helsinki) for sauna, swim and dinner. Typical. We didn’t let the rain bother us and went anyway. It’s pretty cosy to swim in the rain actually. I had never been to Lonna so now I have that ticked off my summer bucket list!

  //Hej! Alla inlägg blir nu bara sommar, sommar, sommar, men det är sommar och allt handlar om bara det just nu för mig ❤ Igår var det den första regniga dagen på länge och såklart hade vi planerat att ta båten till Lonna (en liten ö utanför Helsingfors) för att bada bastu, simma och äta middag. Typiskt. Vi lät inte regnet störa oss och åkte ändå. Det är faktiskt ganska mysigt att simma när det regnar. Jag hade aldrig varit till Lonna så nu har jag bockat av det från min sommar bucket list!

  After the sauna we had a table booked at the small restaurant on the island. The food was amazing! If you go there, definitely stay for dinner. They also had a little café where the waffles on the menu caught my eye. If I have time, I’m going back for waffles one day hehe.

  //Efter bastun hade vi bokat bord på den lilla restaurangen på ön. Maten var sjukt god! Om ni åker dit måste ni definitivt stanna och äta. De hade också ett litet café och jag lade märke till våfflor på menyn. Om jag hinner ska jag tillbaka dit och äta våfflor någon dag hehe.

  On our way back home we got this incredible sunset! Could have been the best one I’ve seen this summer. These kind of summer nights are the best and now I’ve ordered more of them. Even June is already over, we’re not even halfway through the summer and that makes me happyyy ❤

  //På vägen hem fick vi den här magiska solnedgången! Kanske till och med den bästa jag sett på hela sommaren. Kvällar som den här är verkligen det bästa och nu har jag beställt många fler av dem. Fast juni redan är förbi så är vi inte ens halvvägs igenom sommaren och det gör mig lyckliiig ❤

OLDER POSTS